Laagvliegroute straaljagers zeer verontrustend

Progressief Westerveld vindt het voornemen van het Ministerie van Defensie om de Laagvliegroute 10-A over o.a. het westelijk deel van de gemeente Westerveld mogelijk opnieuw in gebruik te nemen zeer verontrustend.  
“Zoals wij de berichten nu begrijpen, is Defensie van plan om deze Laagvliegroute opnieuw te activeren. Dat betekent dat de F-35 straaljagers op 75 meter hoogte kunnen overvliegen. Vooral het gebied aan weerszijden van de lijn Wilhelminaoord, Frederiksoord, Havelte zal daardoor getroffen worden”, aldus fractievoor-zitter Michiel van de Kasteelen op 30 januari.
Progressief Westerveld stelde dinsdag 4 februari op de Raadsavond hierover vragen aan het College van B&W. De partij wilde weten of het College formeel op de hoogte is gesteld door het Ministerie, of zij – net als Progressief Westerveld – dit voornemen onwenselijk vinden, 

en of zij zich samen met de andere betrokken overheden in Friesland, Drenthe en Overijssel wil inzetten om deze plannen tegen te gaan.  
“Het zou desastreus zijn, vooral vanwege de grote geluidsoverlast voor inwoners en toeristen, maar ook voor de natuurgebieden, die onder en langs deze route liggen”, aldus van de Kasteelen, “ Er kunnen echter ook andere schadelijke milieugevolgen optreden, die vliegverkeer met zich meebrengt.”  
Daarnaast wijst hij op een ander probleem, dat hierdoor kan ontstaan: “Het zal de mogelijkheden om eventueel windmolens neer te kunnen zetten in dit gebied in het kader van de energietransitie waarschijnlijk gaan belemmeren.” 

Korte tijd voor de raadsavond had het Ministerie van Defensie de berichtgeving sterk genuanceerd: het was niet de bedoeling om de routes nu weer in gebruik te nemen. Maar toch wilde Progressief Wester-veld graag van het College weten wat het antwoord zou zijn geweest op de gestelde vragen. Wethouder Doeven zat volledig op dezelfde lijn als Progressief Westerveld, zo meldde hij.