Zorgen om Veilig Thuis Drenthe nog niet weg

Het was geen agendapunt in de Commissie Sociaal Domein van 15 januari 2019, maar de zorgen over Veilig Thuis Drenthe zijn bij Progressief Westerveld nog niet weg.  

Dus had de fractie toch een opmerking en een verzoek bij het ingekomen stuk van Veilig Thuis Drenthe zelf.

Veilig Thuis Drenthe (VTD) is op 1 januari 2015 ontstaan uit de fusie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg en het Steunpunt Huiselijk geweld van de GGD. Vanaf dat moment is VTD onderdeel van de GGD Drenthe en voor de 12 Drentse gemeenten het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Veilig Thuis heeft een periode van problemen achter de rug (zelfs met een ondertoezichtstelling door de inspectie) en probeert die nu achter zicht te laten. Dat lijkt inmiddels enigszins te lukken. Daarom presenteerde Veilig Thuis (ondergebracht bij de GGD Drenthe) een “Informatieve Notitie”.

De opmerking. Ergens in de cijfers, die door Veilig Thuis zijn  zit een mededeling die Progressief Westerveld  blijft verontrusten, namelijk in het staatje onder 4 (Huidige stand van zaken) staat bij het onderdeel ‘Wachttijd’, dat “de gemiddelde wachttijd 10 dagen is ipv de wettelijk verlichte 5” en dat slechts 52% van de onderzoeken binnen die wettelijk verplichte 5 dagen ook daadwerkelijk start.  “Dat lijkt mij een slechte zaak”, zei Michiel van de Kasteelen in zijn korte inbreng. 

Hij sloot af met het verzoek: om – naar aanleiding van deze rapportage – nog meerdere vragen te kunnen stellen liefst aan de organisatie zelf. Dus stelde hij voor de GGD uit te nodigen om eens in deze Commissie hierover te komen spreken?