Rondvraag deelname aan Orange the World

Op 25 november j.l. is Orange the World gestart, een wereld-wijde campagne om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Deze campagne wordt georganiseerd door UN Women, een taakgroep van de Verenigde Naties die zich inzet voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Geweld tegen vrouwen en meisjes wordt vaak afgedaan als iets dat elders voorkomt. Elders in landen in Afrika en Azië. Elders in Zuid- of Oost-Europa. Elders in de grote stad. Elders onder mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie. Veel mensen denken dat het in hun omgeving niet voorkomt. Dat hebben ze fout. Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle landen ter wereld, in alle gemeenten, in alle lagen van de bevolking.

Al vanaf 2015 wordt daarom jaarlijks een internationale cam-pagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes georgani-seerd. Dit jaar wordt in meer dan 90 landen wereldwijd tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechtendag) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

Nederland doet voor de vijfde keer mee. Deelnemers zijn zowel bedrijven en particulieren als ook over-heden. Hiermee geven we op alle niveaus aan dat we erkennen dat geweld tegen vrouwen plaatsvindt en dat we vinden dat dit moet stoppen. In 2018 deden er voor het eerst gemeenten mee aan Orange the World. Dat waren toen 26 gemeenten en vijf provincies. Dit jaar is het aantal deelnemende gemeenten ruim vervijfvoudigd. Op 22 november stond de teller op 131 deelnemende gemeenten. Ook in Drenthe doen dit jaar, naast de Provincie, acht gemeenten mee. Deelname kent verschillende vormen: van het uitlichten van gebouwen, het hijsen van een vlag tot het in het oranje gekleed zijn van een college. Westerveld ontbreekt jammer genoeg in het rijtje van deelnemende gemeenten.

Dit leidde voor de fractie van Progressief Westerveld tot de volgende vraag: Voor 2020 is het te laat om deel te nemen aan de Orange the World-campagne, maar is het college bereid eind 2021 in enigerlei vorm te participeren in deze campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes? 

Het antwoord van wethouder de Haas was simpel: die bereidheid had hij niet.