Onrust in samenleving: grote opdracht voor politie

Het bestuur van ons land, de drie provincies en de gemeenten mag zich wel degelijk aantrekken, dat die onderliggende zaken bestaan en dat ze voor onrust en dus voor veiligheidsrisico’s zorgen. Als je maatschappelijke vraagstukken niet oplost, maar laat voortsudderen, vergroot je daarmee de druk op zowel de rechtspraak als je veiligheidsapparaat.” Het Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 van de Regio Noord Nederland benoemt de inzet op de maatschappelijke onrust als één van de vier prioriteiten voor de politie-inzet in de drie Noordelijke provincies.

Namens Progressief Westerveld kon Michiel van de Kasteelen instemmen met het Beleidsplan, dat een schakel vormt tussen het landelijke en het lokale beleid. Dat laatste had de Raad eerder dit jaar al vastgesteld. Hij maakte bij alle vier de thema’s een opmerking en stelde vervolgens een meerkeuzevraag.

Als het gaat om het eerste thema, benadrukt mijn fractie dat het gezag zich in een rechtsstaat als de onze altijd bevindt in het spanningsveld tussen het recht op vereniging en vergadering, op vrije meningsuiting, het demonstratierecht en het punt waarop dat alles leidt tot een onaanvaardbare aantasting van diezelfde rechtsstaat. Dat spanningsveld wordt in het Beleidsplan uitstekend benoemd en erkend.
Als het gaat om het tweede thema, zien we onmiddellijk hoe zich dat verbindt aan zaken die ook hier lokaal aan de orde zijn. Het is gekoppeld aan Vitale Vakantieparken. Het is gekoppeld aan de vraag of wij ruimtelijk in beeld hebben wat er zich afspeelt in de niet meer in agrarisch gebruik zijnde schuren en loodsen. Het is gekoppeld aan afvaldumping in het buitengebied. Het is gekoppeld aan de laatst besproken thematiek van alcohol en drugs.
Ook het derde thema (Cybercrime) is goed uitgewerkt en benoemd. Eveneens van groot belang voor een gemeente met een wat oudere bevolking, die vaker minder digitaal vaardig is. Is Westerveld eigenlijk aangesloten bij die Citydeal Lokale Weerbaarheid?
En ook voor het vierde thema geldt de onmiddellijke associatie met lokale vraagstukken: uitbuiting van asielzoekers, met name AMV-ers, maar ook de situatie rond arbeidsmigratie.

De cijfers rondom de verdeling van politiecapaciteit kan ik niet goed op hun waarde en consequenties beoordelen. Vandaar de vraag aan de portefeuillehouder: Is hij hiermee a. volkomen tevreden, b. enigszins tevreden, maar het kon beter, of c. ontevreden, want we hadden echt meer verwacht?

Burgemeester Jager koos voor antwoord b. De politie-capaciteit in dit gebied was voor alle fracties een groot zorgpunt. Maar we hebben wel verwachtingen van de uitvoering van een kamermotie daarover.