Definitief geen gokhallen in Westerveld

Politieke avond 30-11-2021

Eindelijk kon dan de aangekondigde motie over speelhallen aan de orde komen. Hans de la Mar van Progressief Westerveld had de motie voorbereid en ingediend samen met VVD en D66. Merkwaardig genoeg hadden DSW en CDA (die inhoudelijk ook tegen speelhallenbeleid waren) er geen behoefte aan om dat uit te spreken. Gemeentebelangen was dan consequent de enige die wel beleid wilde, en dus tegen de motie was. Maar met net voldoende stemmen werd de motie toch aangenomen: Motie vreemd PW, VVD en D66 – Speelautomatenhallen

Politieke avond 21-09-2021

Inderdaad had het College begrepen, dat er geen draagvlak is in de Raad om beleid te ontwikkelen voor speelhallen. Voorstel was om het agendapunt af te voeren. Progressief Westerveld wilde de afwijzing van speelhallenbeleid wel graag vastgelegd zien en kondigde een motie aan voor devolgende raadsavond.

Politieke avond 30-08-2021

Nooit was het zó eenvoudig om de genoemde problemen te voorkomen. We willen het college vragen om juist dat te gaan doen wat we ze anders vaak verwijten: niets doen. Bij de raadsbehandeling zullen we een amendement indienen om niets te doen: geen beleid, geen gemeentelijke verordening, geen wijziging van de APV. Nee, gewoon niets doen. Want er kunnen alleen gokhallen in Westerveld komen als we een verordening maken waarin we dat nadrukkelijk toestaan. Niet doen dus, is het advies van mijn fractie, gewoon niets doen.

Er zullen ongetwijfeld nog vaak mensen aan de poort van het gemeentehuis kloppen met de vraag of zij een vergunning kunnen krijgen voor de vestiging van een gokhal. Door als gemeenteraad niets te doen, kan de burgemeester zo’n vergunning niet verlenen. Nietsdoen, het zalige nietsdoen.”

Dit waren de slotwoorden van Hans de la Mar in het debat over de vraag van het College of de Raad opdracht wilde geven tot het maken van beleid voor gokhallen. De fractie van Progressief Westerveld was er helder over: daar is geen enkele noodzaak toe, want er is geen plaats voor gokhallen in de gemeente Westerveld. Lees hier de volledige bijdrage van Hans de la Mar: 21.08.31 Spreektekst amendement speelautomatenhallen

In grote meerderheid was de Raad het daarmee. Op Gemeentebelangen en D66 na was er niemand die iets in het voorstel zag. Voor de zekerheid heeft Progressief Westerveld een amendement ingediend voor de besluitvormende raad van 21-09: 21.08.31 Amendement speelautomatenhallen voor Raad 21-09

Maar waarschijnlijk heeft het College de boodschap begrepen en zullen zij het voorstel intrekken.