Brand Kerncentrale Lingen leidt tot schriftelijke vragen

Op hemelsbreed zo’n 75 kilometer van Westerveld in de Duitse plaats Lingen staat een Kerncentrale van het bedrijf Advanced Nuclear Fuels (ANF). Op donderdag 6 december 2018 woedde er brand in het nucleaire gedeelte van een laboratorium op beperkte afstand van de Kerncentrale zelf. Een jaar eerder, in november 2017, werd al lekkage geconstateerd in het koelwatersysteem van de centrale.

Volgens de berichten in de Drentse en Overijsselse media brak de brand door nog onbekende oorzaak uit in een deel van de fabriek waar de kwaliteit van uranium wordt getest. Bij metingen na de brand is volgens de woordvoerder van de centrale geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Er zou geen gevaar zijn geweest voor de volksgezondheid. Desniettemin is er in de wijde omgeving van de centrale in Twente, zowel als in Drenthe, grote onrust ontstaan

Geconstateerd kan worden dat de communicatie tussen de Duitse autoriteiten en de Veiligheidsregio’s Twente en Drenthe duidelijk te wensen heeft over gelaten, aangezien beide pas nadat de brand geblust was, zijn geïnformeerd.

Progressief Westerveld vraagt:

  1. Of het College met ons van mening is, dat er met de veiligheid van en rondom kerncentrales geen enkel risico genomen mag worden;

  2. Of het College bereid is om binnen de bestuurlijke organen van de Veiligheidsregio Drenthe na te gaan wat de exacte gang van zaken is geweest vanaf het moment van het uitbreken van de brand, wanneer en hoe de VRD daarover is geïnformeerd, en hoe er door de VRD met die informatie is om gegaan, en de Raad van zijn bevindingen in kennis te stellen;

  3. En of het College bereid is om te bevorderen dat de hiervoor genoemde gang van zaken grondig wordt geëvalueerd, zowel binnen de VRD als voor wat betreft de afspraken met de Duitse autoriteiten.