Bezwaar maken tegen voorbije evenementen?

De fractie van Progressief Westerveld werd opmerkzaam gemaakt op het feit dat de gemeente regelmatig het voornemen publiceert om een evenementenvergunning te verstrekken, terwijl die evenementen al hadden plaatsgevonden op het moment van publicatie. 

Zo waren er recent drie voorbeelden:

In het Gemeenteblad van Westerveld van 29-04-2022 werd aangekondigd dat de gemeente een evenementen-vergunning ging verlenen voor een evenement getiteld “Havelterberg, defensieterrein (vm Amerikaanse basis)”, te houden op 23 en 24 april 2022.

In hetzelfde Gemeenteblad van Westerveld van 29-04-2022 werd aangekondigd dat de gemeente een evenementenvergunning ging verlenen voor een evenement getiteld “Evenement Koningsdag”, te houden op 27 april 2022.

En tenslotte werd in datzelfde Gemeenteblad van Westerveld van 29-04-2022 aangekondigd dat de gemeente een evenementenvergunning ging verlenen voor een evenement getiteld “Evenement Koningsnacht” op 26 en 27 april 2022.

Tegen al deze besluiten stond de mogelijkheid open om bezwaar te maken binnen zes weken na de verzenddatum (in alle drie de gevallen 22 april 2022). Daarom stelde de fractie de volgende Schriftelijke Vragen aan het College; vragen die nadrukkelijk niet gaan over deze drie evenementen zelf, maar over de wijze van informatieverstrekking en de gehanteerde termijnen.

  1. Is het College het eens met de fractie van Progressief Westerveld, dat het niet zinvol is om de inwoners van Westerveld de mogelijkheid te geven bezwaar te maken tegen evenementen, die al hebben plaatsgevonden?
  2. Is het College het eens met de fractie van Progressief Westerveld dat aankondigingen van evenementenvergunningen tenminste een week voor de datum van het evenement gepubliceerd zouden moeten worden, waarbij de verzenddatum dat ook mogelijk dient te maken?
  3. Is het College het eens met de fractie van Progressief Westerveld, dat aankondigingen van evenementenvergunningen een korte indicatie zouden moeten bevatten van het feitelijke evenement, zodat inwoners beter kunnen beoordelen of een eventueel bezwaar aan de orde is en zodat de gemeentelijke organisatie niet hoeft te worden geconfronteerd met verzoeken om nadere informatie over specifieke evenementen?