Beleid jeugdketen: gedogen onder voorwaarden

Op 14 februari kregen de aanwezige raads- en burgerleden een presentatie over het jeugdketenbeleid. Het college heeft beleidsregels opgesteld en gaat een overeenkomst aan met de keten houders. Met name is er gekeken naar brandveiligheid in samenwerking met de brandweer. Sowieso zijn alle belangrijke keten partners aangesloten.
 
Op dit moment zijn er vier keten bekend en daar gaat de gemeente mee in zee.
In de keten zullen ook flyers met informatie aanwezig zijn over verslaving, drank, drugs. De jongeren werkers zullen regelmatig poolshoogte nemen in de keten.
 
De jeugd is trots op een keet en onderhoudt deze goed. De jongeren brengen elkaar naar huis als dat moet en zorgen voor elkaar.
Er volgt nu een transitieperiode tot 31 maart om de uitvoering van de beleidsregels in te bedden 
 
Judith Staalman was namens Progressief Westerveld positief, maar had wel een serie vragen, die niet allemaal op de raadsavond konden worden beantwoord:
 
  • Wat is de leeftijd van de jongeren die in de keet komen en hebben zij een Id plicht
  • Waar ligt het aan dat de ketens komen en gaan en hoe gaat u dan de privaat rechterlijke overeenkomst borgen
  • U heeft het over alle middelengebruik. Op alcohol wilt u handhaven als u denkt dat dat nodig is. waarop wilt u handhaven als de alcohol wet niet van toepassing is op een jongerenkeet? 
  • ik lees niets over drugs en handhaven, hoe gaat u dat vorm geven
  • U heeft het over middelen gebruik maar deze mogen niet onder de opium wet vallen welke middelen gedoogd u?
  • Hoe kijkt u naar de verkeersveiligheid van naar huis gaande jongeren na het gebruik van middelen?
  • Waarom heeft u in de privaatrechtelijke overeenkomst niets opgenomen over middelen gebruik. 
  • Aan de ene kant heeft u het over de alcoholwet dat deze niet van toepassing is op de jongeren keet maar in de overeenkomst wilt u dat er geen alcohol geschonken wordt aan jongeren onder de 18 in het kader van de NIX18-campagne, is dat niet tegenstrijdig met elkaar?