Vraag rond blijversleningen

Tijdens de rondvraag in de commissie vergadering van 6 dec 2016 heeft Progressief Westerveld de volgende vraag gesteld:
 
Vele gemeenten kennen de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het SVn heeft ook een zogeheten blijverslening. Hiermee kunnen ouderen hun huis levensloopbestendig maken. Dit kan een investering vragen waarvoor senioren geen hypotheek meer krijgen. De gemeente verstrekt dan de bij de SVn verkregen blijverslening en krijgt in ruil daarvoor het recht van eerste hypotheek. Bij verkoop van het huis krijgt de gemeente de lening terug en zo ontstaat een revolving fund.
 
Tegen zeer beperkte kosten kan de gemeente er voor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De financiering constructie is door het “Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen” uitgewerkt tot een door gemeenten afneembaar pakket
De vraag is kan het college hier op nu al reageren of er de intentie is dit in de woonvisie te verwerken en een bedrag voor 2017 te reserveren?
 
Toelichting
De achtergrond van deze vraag is het Rijksbeleid dat het langer zelfstandig blijven wonen promoot en het opnemen in een Verzorgingshuis ontmoedigd. In Westerveld hebben we te maken met een sterk vergrijzende bevolking dus dit Rijks beleid heeft grote gevolgen voor onze senioren. Met de blijverslening heeft de gemeente een interessant systeem in handen om burgers te faciliteren bij het tijdig levensloop bestendig maken van hun huis, zonder dat dit hen direct geld kost. De vraag naar moderne vormen van ouderenhuisvesting zal alleen maar verder toenemen, waarbij wonen, zorg en welzijn op elkaar afgestemd moet worden. Aangezien het een lening betreft die terug betaald wordt kost het de gemeente ook weinig. Er ontstaat een revolving fund, zodat een volgende vraag betaald kan worden uit eerdere terugbetalingen.