Westerveld sluit aan bij Grondwetcampagne 2023

Een motie van Progressief Westerveld om aan te sluiten bij de Grondwetcampagne 2020-2023 is raadsbreed aangenomen.

Op 3 november 2023 is het 175 jaar geleden dat de Nederlandse Grondwet, geschreven door Thorbecke, werd ingevoerd. De Stichting Grondwetcampagne 2023, gevestigd in het Thorbeckehuis in Zwolle, wil de komende jaren aangrijpen om de Grondwet meer ‘van ons allemaal’ te laten zijn. 

De motie roept het College op om onderwijs en maatschappelijke organisaties uit te nodigen met plannen te komen, met name gericht op jongeren. Ook moet worden onderzocht op welke wijze er blijvend aandacht kan worden besteed aan de Grondwet, bijvoorbeeld door Westerveldse kunstenaars te vragen daarvoor plannen en ontwerpen in te dienen. 

Tenslotte draagt de motie het College op om de tekst van artikel 1 van de Grondwet fysiek te verankeren en zichtbaar aanwezig te laten zijn in het gemeentehuis.

Lees hier tekst van de motie.