Nieuwe tekst artikel 1 Grondwet zichtbaar maken

31-01-2023

En dan is het ineens 2023…. De vraag is dan:  wat is er gebeurd met de motie van 2020? De fractie van Progressief Westerveld stelde daarom de volgende Rondvraag in het vragenuur van de raadsvergadering van 31 januari: 23.01.31 Vragenuur – Uitvoering motie Grondwet. Daarbij concentreerde zich op het zichtbaar aanwezig laten zijn van de tekst van artikel 1: het verbod op discriminatie. En aangezien die tekst recent door de Staten Generaal is gewijzigd, kan meteen de nieuwe tekst zichtbaar worden gemaakt. In antwoord op de tweede vraag zegde burgemeester Jager toe, dat dat inderdaad gaat gebeuren, en wel in de vorm van een projectie. Zodra gereed, is dat een mooie gelegenheid om als gemeente kort stil te staan bij de betekenis van onze Grondwet en van artikel in het bijzonder.

30-06-2020

Een motie van Progressief Westerveld om aan te sluiten bij de Grondwetcampagne 2020-2023 is raadsbreed aangenomen.

Op 3 november 2023 is het 175 jaar geleden dat de Nederlandse Grondwet, geschreven door Thorbecke, werd ingevoerd. De Stichting Grondwetcampagne 2023, gevestigd in het Thorbeckehuis in Zwolle, wil de komende jaren aangrijpen om de Grondwet meer ‘van ons allemaal’ te laten zijn. 

De motie roept het College op om onderwijs en maatschappelijke organisaties uit te nodigen met plannen te komen, met name gericht op jongeren. Ook moet worden onderzocht op welke wijze er blijvend aandacht kan worden besteed aan de Grondwet, bijvoorbeeld door Westerveldse kunstenaars te vragen daarvoor plannen en ontwerpen in te dienen. 

Tenslotte draagt de motie het College op om de tekst van artikel 1 van de Grondwet fysiek te verankeren en zichtbaar aanwezig te laten zijn in het gemeentehuis.

Lees hier tekst van de motie.