Situatie Westerveld rond Sinterklaasevenementen

De fractie van Progressief Westerveld heeft in de raadsvergadering van 17 november een Rondvraag gesteld over de situatie rondom de sinterklaasactiviteiten in Westerveld. 

Al een aantal jaren is er een maatschappelijke discussie gaande rondom het stereotype beeld van het karakter en uiterlijk van Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest. Die discussie heeft zich de laatste tijd verhard en leidt tot onrust in de media, en soms ook op straat. De essentie is dat de wijze van stereotypering van de figuur van Zwarte Piet door velen in Nederland als discriminerend wordt ervaren. Het is een stereotypering die niet meer past in deze tijd. In de Rondvraag wordt verwezen naar het advies van de Kinderombudsman.

Aan het College wordt gevraagd of het zich in het standpunt van de Kinderombudsman kan vinden en of het College daarover in contact is geweest of zal gaan met organisatoren van Sinterklaas-activiteiten in de gemeente, zodat de Raad daarover kan worden geïnformeerd voor de viering in 2021.

Lees hier Lees hier de tekst van de rondvraag.