SDG’s centraal stellen / Column Michiel van de Kasteelen

In september van het jaar 2000 ondertekenden 189 wereldleiders in Rio de Janeiro de United Nations Millenium Declaration, waarin 8 concrete doelstellingen waren opgenomen, die voor 2015 bereikt dienden te zijn. Je zou kunnen denken: weer een papieren verklaring, waar niets van terecht komt. Maar dat is in dit geval een groot misverstand. Van 2000 tot 2015 is hard gewerkt aan het bereiken van deze doelstellingen, en dat is verbazingwekkend goed gelukt!

De doelen concentreerden zich sterk op de ontwikkelingslanden: action by the South, financed by the North. En inderdaad op vele Milleniumdoelen is grote vooruitgang geboekt, stelt ook dit artikel op De Correspondent.

Vanaf 2012 werd in VN-verband gewerkt aan de follow up op de Milleniumdoelen; en in augustus 2015 stelden 193 wereldleiders de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vast (Sustainable Development Goals, SDG’s). Het zijn 17 doelen, op meer terreinen dan de Milleniumdoelen, gericht op alle landen in de wereld. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. En ze zijn ambitieuzer; ze gaan door waar de Milleniumdoelen ophielden. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. Ze hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat. In 2000, bij de start van de millenniumdoelen, had niemand het daarover. Op de website van SDG Nederland staan alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen op een rij.

Lees hier de hele column