Rapport reacties op coronabrief aangeboden

Eind mei heeft de fractie van Progressief Westerveld een voorstel voor het houden van een speciale coronaraad ingediend. We wilden graag dat de burgemeester namens de gemeenteraad een brief naar bedrijven, instellingen en verenigingen zou sturen. In die brief zou iedereen worden gevraagd om hun ervaringen met de coronacrisis te delen en om ideeën te geven over hoe de gemeente ondersteuning zou kunnen bieden. Door de brief in de gemeentelijke advertentie te plaatsen, zouden ook veel inwoners bereikt worden. De ingezamelde meningen zouden in een speciale raadsvergadering kunnen worden besproken.

De andere fracties in de raad voelden op dat moment niet veel voor dit plan; men vond het te vroeg voor zo’n brief. De fractie van Progressief Westerveld wilde graag middenin de crisis al te horen krijgen hoe het ging en wat er eventueel verbeterd kon worden. 

Goede ideeën kan je beter zo vroeg mogelijk te horen krijgen. We hebben daarom besloten om zelf zo’n brief te sturen. We hadden natuurlijk liever gezien dat de brief namens de gemeenteraad was verstuurd. We denken dat er dan meer respons was gekomen, alleen al doordat alle inwoners de brief hadden kunnen lezen in de gemeenteadvertentie. Daarnaast zullen sommige mensen afzien van een reactie als de brief afkomstig is van één politieke partij. Ondanks deze beperkingen hebben we de brief toch verstuurd.

Van 10 tot 19 juni hebben we in totaal 322 brieven gemaild naar organisaties, instellingen en verenigingen in Westerveld. De brief is als bijlage 1 bij dit verslag opgenomen. De adressen hebben we uit de openbare ge-meentelijke informatiegids gehaald, alleen de mailadressen van de horecabedrijven en de recreatiesector hebben we op internet opgezocht.

Op dit moment hebben we 25 reacties op onze brief ontvangen. De reacties kwamen uit verschillende sectoren van de samenleving; de reacties waren ook heel divers.

In de brief stelden we drie vragen:

  1.  Kunt u aangeven wat de invloed is van de coronacrisis voor uw bedrijf, organisatie of de mensen die u vertegenwoordigt;

  2. Kunt u ondersteuning van de gemeente gebruiken en zo ja, waar denkt u dan aan;

  3. Heeft u misschien andere opmerkingen of tips die inwoners van Westerveld kunnen helpen om de coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan?​

Lees hier het Verslag en de aanbevelingen​