Bezorgd over relatie Parkinson en insecticiden

17/10/2019

Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen (zie bijlage) gesteld aan het college over de relatie tussen het gebruik van insecticiden in de landbouw en de toename van het aantal Parkinson gevallen.

In een recente TV uitzending van Zembla (zie onder dit bericht) werd voor dit gevaar gewaarschuwd en gesteld dat beslist nader onderzoek nodig is.

Ook professor Bas Bloem van de universiteit van Nijmegen, vooraanstaand Parkinson expert, noemt de momenteel in de landbouw en elders gebruikte insecticiden als één van de aannemelijke oorzaken van het ontstaan van deze ziekte en de toename van het aantallen gevallen.

Ook het RIVM geeft in het rapport "OBO "  (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden) aan dat nader onderzoek naar deze relatie gewenst is.

Progressief Westerveld vraagt het college i.s.m. GGD en lokale huisartsen te gaan monitoren hoe de situatie in Westerveld is en zich ontwikkelt.

In Westerveld worden immers in de toenemende arealen bollenteelt en andere siergewassen regelmatig ook de in dit verband verdachte insecticiden toegepast.

Progressief Westerveld wijst overigens niet alleen op het Parkinson risico voor omwonenden, maar noemt ook expliciet het risico dat werkers in de agrarische sector zelf lopen. Specifieke aandacht vraagt PW ook voor de, vaak uit andere EU landen afkomstige seizoenswerkers die maandenlang in een aantal van die percelen werkzaam zijn.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload