Twee ledenvergaderingen over einde coalitie en een nieuw begin...

27/09/2019

 

De leden van Progressief Westerveld kwamen deze zomer twee maal bijeen om met fractie en bestuur terug te kijken op het einde van de coalitiedeelname, maar ook om een nieuw begin te maken. 

 

Op vrijdag 30 augustus was er een ingelaste Algemene Ledenvergadering in de Veldkei in Havelte. Daar stond vooral het terugblikken centraal. Omdat zij zaken vooral van een afstand en deels uit de pers hadden gevolgd, hadden veel leden vragen. Michiel van de Kasteelen (voor wat betreft het eerste deel) en Hans de la Mar (voor wat betreft het tweede deel) gaven een uitgebreide toelichting op de gang van zaken. Zij gingen daarbij in op de ontwikkelingen in de coalitie vanaf de verkiezingen, en uiteraard vooral op de laatste fase, waarin de coalitiepartijen verder uiteen waren geraakt, hetgeen tot de uiteindelijke vertrouwensbreuk leidde. Ook het vertrek van wethouder Wilfried de Jong kwam aan de orde. 

 

Op donderdag 26 september kwamen de leden wederom bijeen, dit keer in Uffelte, maar met een ander doel: de draad weer oppakken en met elkaar van gedachten wisselen over de koers van de partij in de oppositie. In vier groepen en daarna plenair werd gesproken over een positieve oppositierol en over inhoudelijkheid als leidraad. We kunnen eindelijk weer concreet naar buiten, ons verbinden met de samenleving. We hoeven ons niet meer in te houden op de manier zoals we dat het afgelopen jaar hebben ervaren. We kunnen open en helder zijn. Maar ook is het belangrijk de opbouw van vertrouwen te bevorderen. We kunnen weer vooruit en dus terug naar de 10 punten, en partijprogramma. Daarbij is het belangrijk dat we niet als one issue partij worden gezien.

De echte grote veranderingen komen de laatste tijd vanuit de samenleving, dit brengt zaken in beweging. Je kunt niet meer verder gaan op de manier zoals het altijd ging, ook niet in Westerveld. We moeten een neus ontwikkelen voor waar de tijd rijp voor is, zodat we kunnen aansluiten en met kleine volgende stappen de beweging op gang laten komen. Wij mogen best een prikkel geven, niet te bescheiden, maar dienend/doortastend.

We zijn helderder naar buiten.Wij willen de actieve mensen weer opzoeken, dus ook binnen de partij potentie gebruiken.Concrete ideeën: het valt op dat gemeente niet communiceert, laten wij het doen op onze website; weer een Vergezicht uitbrengen; helder naar de pers en actief in boodschappen naar buiten; herstel het vertrouwen in wat wij te bieden hebben.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload