Handen en voeten geven....

14/09/2018

 

Op donderdag 13 september kwamen 29 leden van Progressief Westerveld in OverEntinghe Dwingeloo samen om "handen en voeten te geven aan een Duurzaam Westerveld". En 12 leden konden niet aanwezig zijn, maar hadden wel aangegeven mee te willen doen. 

 

De partij pakte daarmee de draad weer op van voor de verkiezingen: het enthousiasme en de inzet waardoor het meest klinkende verkiezingsresultaat tot nog toe kon worden bereikt. Omdat we gewerkt hebben als één team met het gemeenschappelijk doel voor ogen, aldus de Uitnodiging: nu gaan we het waarmaken: vorm geven aan onze voornemens door onze wijsheid, kennis en ervaring te bundelen. Daartoe hebben we o.a. de deskundigenpool in het leven geroepen, zodat we in teams, in wisselende samenstellingen, korter of langer, met elkaar aan het werk kunnen. 

 

  

13 september werd een werkavond. Allereerst vertelden Wilfried de Jong als wethouder en Anke, Michiel, Hans en Wilfred als raadsleden hoe het hen is vergaan in de eerste maanden van hun nieuwe klus. Vervolgens werd samen vooruit gedacht hoe concrete stappen gezet kunnen worden op de volgende speerpunten / beleidsterreinen: • Participatie van bewoners • Energietransitie • Landbouw • Duurzame lokale economie • en overige thema’s.
 

 Met het programma wilden Georg Kreuzberg en Margreeth van der Kooij, die de avond hadden voorbereid en met verve leidden, bereiken dat aan het eind van de avond: > iedereen is bijgepraat over de eerste ervaringen met het Raads- en Collegewerk tot nu toe; > de draad weer is opgepakt van de energie die gevoeld werd in aanloop naar de verkiezingen; > samen bedacht is wat Progressief Westerveld wil bereiken, cq doen rond bovengenoemde maatschappelijke vraagstukken; > concreet gemaakt is hoe Progressief Westerveld handen en voeten kan geven aan deze vraagstukken;  en er een beeld is van wat iedereen wil en kan bijdragen om de plannen om te zetten in werkelijkheid. 

 

 


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload