Nu verder met de samenlevingsakkoorden

11/07/2018

Het bestuursakkoord, dat ten grondslag lag aan het nieuwe College, kende twee onderdelen: een aantal uitgangspunten, die voor de drie deelnemende partijen zo belangrijk waren, dat ze deze wilden vastleggen, en de inzet op Samenlevingsakkoorden.

 

Ons belangrijkste uitgangspunt gaat daarom over bestuurlijke vernieuwing: het sluiten van samenlevingsakkoorden. Voortbordurend op ‘Zo Buiten Zo Binnen’ willen we verder gaan met de samenleving vaker, eerder en intenser te betrekken bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. Dat betekent een andere manier van denken en werken voor raad, college en organisatie. Het betekent het afstaan van een deel van de macht en zeggenschap. In ruil daarvoor krijgen we een meer betrokken samenleving en kunnen we tot voorstellen komen waar we vroeger niet eens aan gedacht zouden hebben. Wij willen maatschappelijke initiatieven daarom meer gaan stimuleren.

 

Op dinsdag 10 juli kwam de Raad informeel bijeen om hieraan verder invulling te geven. De informele bespreking van de thematiek en aanpak van de samenlevingsakkoorden werd ingeleid door Tjerk Voigt, beleidsambtenaar bij de Gemeente Westerveld. Hij refereerde aan de ervaringen, opgedaan in de afgelopen jaren, met het programma Zo Buiten Zo Binnen en de daaruit te leren lessen. Zijn volledige presentatie is hier terug te lezen.

 

Vervolgens werd de lijst met onderwerpen voor samenlevingsakkoorden zoals neergelegd in het Bestuursakkoord, aangevuld met thema's van de kant van de VVD, het CDA en de PvdA. De volledige lijst werd aan het College van B&W meegegeven ter nadere uitwerking, ter voorbereiding van een vervolgbespreking in de eerste of uiterlijk tweede raadsvergadering na het reces.

Hier vind je de aantekeningen van deze bespreking.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload