Schriftelijke vragen over Omleidingen OV

29/06/2018

De fractie van Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen gesteld over omleidingsroutes van het Openbaar Vervoer bij werkzaamheden en evenementen. 

 

De omleiding van bus 20 (Meppel-Assen) door de werkzaamheden in het centrum van Havelte en de omleiding van bus 35 (Steenwijk-Beilen) door de werkzaamheden aan de Molenweg in Dwingeloo vormen de directe aanleiding tot de vragen.  

 

Progressief Westerveld hecht grote waarde aan de aanwezigheid van Openbaar Vervoer in de Gemeente Westerveld, aangevuld door Publiek Vervoer, gedeeld particulier vervoer en een zo duurzaam mogelijk gebruik van eigen vervoer. Tegelijkertijd zien we dat het Openbaar Vervoer in onze regio onder druk staat; doordat routes en frequentie, met name in weekenden en op avonden, beperkt zijn, kiezen inwoners al snel voor eigen vervoer boven Openbaar Vervoer.

 

Uiteraard zullen werkzaamheden in de openbare ruimte en evenementen leiden tot overlast in de vorm van omleidingen; daar valt niet aan te ontkomen. Maar het is de vraag of die omleidingen in duur en afstand altijd voldoende ingeperkt worden. Progressief Westerveld heeft navraag gedaan bij het OV-Bureau Groningen-Drenthe en bij de vervoerder QBuzz, en daaruit bleek dat er zeker ruimte is voor verbetering in de communicatie tussen de gemeente Westerveld, de uitvoerders van werkzaamheden en de vervoerder. 

 

Progressief Westerveld wil weten of het College het eens is met de wenselijkheid om de hinder voor OV-gebruikers zo beperkt mogelijk te houden, of het College bereid is na te gaan in hoeverre de communicatie met de vervoerders kan worden vervroegd en verbeterd, of het College kan aangeven hoe in dat overleg de belangen van de gebruikers van het OV beter kan worden gewaarborgd, en of het College bereid is om op korte termijn met QBuzz te bezien of de twee hierboven genoemde omleidingsroutes in deze vorm noodzakelijk zijn, zodat daarin nog aanpassingen kunnen worden gedaan. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload