Commissie Sociaal Domein

08/05/2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis en Michiel van de Kasteelen. 

Relevante punten: Jaarverslag Sociale Ombudsfunctionaris / Presentatie Onderzoek VN-verdrag en vaststellen Lokale Inclusie Agenda 

 

Mevrouw Schrale - Oranje, de Sociale Ombudsfunctionaris presenteerde haar Jaarverslag over 2017. Zij vervult deze functie vanaf november 2015, niet in dienstverband maar via een dienstverleningsovereenkomst. Naast de individuele gesprekken met belanghebbenden, heeft zij enkele malen spreekbeurten gegeven voor organisaties in de gemeente. De problemen die in de individuele gesprekken aan de orde kwamen, waren zeer divers. In enkele gevallen heeft zij een oplossing dichterbij gebracht; in andere gevallen heeft zij in ieder geval een luisterend oor geboden. Het aantal gevallen is te klein om generaliserende conclusies te trekken. Wel constateer mevrouw Schrale een toenemend gevoel van eenzaamheid. 

 

Sjanna Westerhof en Suzanne van Nuil presenteerden de resultaten van een onderzoek, dat zij voor de gemeente hebben gedaan naar de implementatie van het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking. Via verschillende methodes hebben de onderzoekers contact gehad met 62 mensen, die een link hebben met de gemeente Westerveld, er (tijdelijk) wonen of werken. Naast mensen met een beperking is ook gesproken met mantelzorgers en begeleiders. De onderzoeksrapportage is hier bijgevoegd. Op basis van het onderzoek is voorgesteld om in de Lokale Inclusie Agenda prioriteit te geven aan de volgende zes thema's: * Kans op werk vergroten voor mensen met een beperking; * Bewustwording vergroten op de werkvloer van gemeenten en bedrijven; * Inspraak en betrokkenheid door mensen met een beperking vergroten bij het maken van beleid; * In gesprek (“hoe gaat het gesprek”) gaan met de inwoner die zorg ontvangt; * Eenzaamheid verkleinen (met name onder de groep: 20 – 40 jarigen); * Toegankelijkheid dorpen vergroten (bv dorpshuizen, brinken, musea toegankelijk maken etc).

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload