Coalitievorming naar volgende fase

27/03/2018

Na afloop van de raadsvergadering op dinsdagavond waarbij de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden zijn onderzocht, hebben alle fractievoorzitters een gezamenlijke terugkoppeling gekregen van de informateur over diens eerste bevindingen. 

 

In het weekend heeft informateur Paul Wijers individuele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de zes politieke partijen in Westerveld. Met hen is o.a. gesproken over de wenselijkheid voor andere opzet van een coalitieakkoord waarbij alle partijen betrokken worden en blijven bij het formatieproces.

 

De op dit moment belangrijkste constatering uit de verkenningsfase is dat door drie partijen de voorkeur is uitgesproken voor een coalitie van Gemeentebelangen, DSSW/SW en Progressief Westerveld. De fractievoorzitters van deze partijen hebben bevestigend geantwoord op de vraag van de informateur of hij namens hen de haalbaarheid van deze combinatie verder kan onderzoeken. Hiermee wordt de verkenningsfase afgesloten en gaat de informatiefase in.

 

Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat partijen hechten aan de totstandkoming van een nieuwe bestuurscultuur voor de komende vier jaar. Het wordt belangrijk gevonden om begrip ‘burgerparticipatie’ verder en breder uit te rollen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan inspraak, maar ook aan invloed op de besluitvorming en betrokkenheid bij de uitvoering.

 

De drie genoemde partijen hechten er aan om de komende periode een open en transparant proces in te gaan waarbij ook de inbreng van partijen die (wellicht) geen deel gaan uitmaken van de coalitie, alsmede andere partijen uit de Westerveldse samenleving betrokken worden. Ook is het mogelijk dat over een aantal onderwerpen een raadsakkoord gesloten wordt, waarbij door (alle) politieke partijen afspraken gemaakt worden over te realiseren doelstellingen en de eventueel daarbij benodigde financiële middelen.

 

(Tekst Persbericht Gemeente Westerveld 27-03-2018)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload