Hier gaat het echt om in Westerveld! / Column Anke Oosterhuis

20/03/2018

21 maart kunt u stemmen voor de Gemeenteraad van Westerveld.

 

Ik hoor wel zeggen: Ach, wat maakt het uit; die standpunten van de partijen lijken allemaal op elkaar. Op het eerste gezicht misschien. Maar als je goed kijkt, zijn er essentiële verschillen.

 

Alle partijen zijn er toch voor om ‘de burger wat meer bij de politiek te betrekken’? Ja, zoiets staat in alle programma’s. Maar Progressief Westerveld wil veel meer dan ‘inspraak’. Wij willen dat “een wezenlijk deel van de besluitvorming terug keert naar de dorpen en buurtschappen”, dat “er deelbudgetten komen, waar het gaat over ruimtelijke projecten, inrichting en voorzieningen, en dat daarover per kern kan worden besloten”, dat ook gemeentebreed “wordt geëxperimenteerd met (digitale) vormen van raadpleging, meningsvorming en -peiling”.

 

Alle partijen zijn toch voor het milieu en de duurzaamheid? Ja, dat woord ‘duurzaamheid’ zie je vaak terugkomen. Maar Progressief Westerveld wil dat begrip daadwerkelijk invullen door “werk te maken van omschakeling naar biologische landbouw, akker- en tuinbouw”, door “omgevingsvergunningen voor uitbreiding van de veestapel te koppelen aan een reductie van de ammoniakuitstoot”, door “middels maatregelen in de bestemmingsplannen de negatieve invloeden van de bestrijdingsmiddelen terug te dringen bijvoorbeeld door het instellen van spuitvrije zones van 100 meter vanaf de erfgrens”.

 

Alle partijen willen toch af van die fossiele brandstoffen? Dat zou je denken, ja. Maar Progressief Westerveld wil “dat de Gemeente initiatief neem tot de oprichting van een energie coöperatie” en dat “bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten de Gemeente uit gaat van het ‘Nul op de Meter-concept’ “.

 

En dat ‘concreet maken’ doet Progressief Westerveld bij alle thema’s, die in de Gemeente spelen. Woorden gebruiken die iedereen wil horen, is makkelijk. Echte maatregelen nemen, waarmee zaken worden aangepakt, dat is veel moeilijker, maar wel precies wat wij willen. Ook in Westerveld is het hoog tijd voor verandering!

 

Ik hoor ook wel zeggen: Ok, misschien is stemmen wel zinvol, maar wat maakt die ene stem van mij nou uit? Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam Progressief Westerveld maar een klein aantal stemmen tekort voor die vierde raadszetel. Dus dat ‘elke stem telt’ is overal waar, maar in een gemeente als Westerveld is het ‘wel heel letterlijk waar’.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload