Valentijnstaart voor Fairtrade Werkgroep

14/02/2018

 

De leden van de werkgroep Fairtrade zijn op 14 februari, Valentijnsdag, in het zonnetje gezet. De fractie van Progressief Westerveld bezorgde hen de traditionele Valentijnstaart als dank voor hun inspanningen. In de Wereldwinkel in Havelte overhandigde Gerard Goedhard de taart aan Jan Langenkamp, voorzitter van de werkgroep.

 

In april 2017 is Westerveld uitgeroepen tot Fairtrade gemeente. De werkgroep Fairtrade Westerveld is twee jaar bezig geweest om dit te realiseren. De werkgroep bestaat uit vertegenwoor-digers van de wereldwinkels Diever en Havelte, de middenstand, gemeente Westerveld en enkele mensen op persoonlijke titel. In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel.

Progressief Westerveld is er trots op dat een initiatiefvoorstel van haar fractie zo voortvarend is opgepakt door de werkgroep.

 

Fairtrade of Eerlijke Handel, zorgt ervoor dat er producten uit ontwikkelingslanden op de markt komen waarvoor een eerlijke prijs wordt betaald. Bij Fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. Ook zorgt Fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie, en in de gemeenschap waarin zij leven. Daarbij schenken ze bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze ook extra aandacht aan het milieu.

 

Ieder jaar verrast Progressief Westerveld een organisatie of een groep mensen met een Valentijnstaart. De taart gaat altijd naar een persoon of groep die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. In het verleden ging de taart al naar de gemeentelijke zoutstrooiers, vrijwilligers van het azc, de TIP, de Gouden Ploeg, Dorpsbelang Vledder, basisschool De Eemster, Alfred schoenmaker, de Kledingbank en de Grote Optrommelactie Geeuwenbrug.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload