Spoelwater lelieteelt loopt weg in natuurgebied

20/12/2017

Zaterdag 9 december is er een grote lekkage in een spoelwaterbassin van een leliebedrijf aan de Middenweg in Vledder ontstaan. Honderdduizenden liters verontreinigd spoelwater liepen over het fietspad aan de westzijde van het bedrijf  de hei op en een ven in.
Een omwonende maakte daarvan bijgaande foto.

 

Later die week werd ook leliespoel-water geloosd op een inderhaast van een dijkje voorzien weiland aan de oostzijde van het bedrijf.


Al snel is dit dijkje gaan lekken en het water loopt het naastgelegen natuurgebied in dat een Natura 2000 status heeft. De lekkages duren nu, na meer dan een week nog steeds voort. Het lijkt duidelijk dat hier de handhaving  van bedrijfs-  en milieunormen tekortschiet.

 

De groep verontruste inwoners van Westerveld “Bollenboos”, en de Westerveldse  afdeling van Milieudefensie doen aangifte van deze zaak.

 

Progressief Westerveld heeft dinsdag 19 december over deze kwestie en het tot nog toe onzichtbare optreden van de gemeente vragen in de gemeenteraad gesteld. Om druk op de wethouder uit te oefenen om zich er in te verdiepen en zo snel mogelijk op te treden. Ook vroeg ons PW raadslid Rob den Hollander naar de vergunning voor deze vorm van opslag van spoelwater bij dit leliebedrijf en bij de andere soortgelijke bedrijven in onze gemeente.

 

Een kritisch volgen van de leliebedrijven in onze gemeente blijkt eens te meer weer noodzakelijk.  Zoals bekend ziet PW de huidige teelt van bollen en andere gewassen waarbij een grote hoeveelheid insecticiden gebruikt worden bepaald niet als de gewenste richting voor de toekomst van de landbouw in onze gemeente. Hier denken een aantal telers anders over, en dat is hún goed recht.

Maar we mogen er toch wel van uit gaan dat deze bedrijven, waarvan veel inwoners vinden dat ze voor aanzienlijke overlast voor mens en dier zorgen, zich aan de regels voor goed ondernemerschap en betrouwbaarheid in hun afspraken houden.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload