Omgevingswet Westerveld / Gerard Goedhard

30/05/2017

 

Het gebeurt niet zo vaak, maar soms krijg je van iemand die wat verder van de politiek blijkt af te staan de vraag “wat doe je nou eigenlijk als raadslid” met de kennelijke logische vervolgvraag of het veel tijd kost. Op het laatste deel van de vraag volstaat doorgaans een simpel “ja”. Het eerste deel van de vraag is lastiger, en al helemaal, zoals mij laatst overkwam, toen iemand vroeg wat eigenlijk een raadslid is. Een kort college gemeenterecht zou in zo’n geval voldoende kunnen zijn maar u zult begrijpen je hier niet ver mee komt op een verjaardagsvisite. Wat je wel denkt en niet zegt is dat er nog een lange weg te gaan is.

 

Een column als deze schrijf je een paar weken voor zij wordt geplaatst. Dat heeft veel te maken met het drukproces en alles er omheen. Daarbij raakt de actualiteit nogal eens wat achterop.

Redelijk actueel op dit moment is de komst in 2019 van de Omgevingswet. Er is de loop der jaren op het gebied van de ruimtelijke ordening, het milieu, etc. een kluwen ontstaan van wetten, algemene maatregelen van bestuur, verordeningen en regelingen waar iedereen in verstrikt dreigt te raken. Bijna niemand weet meer waar je moet zijn en bij wie. Meer dan honderd van deze wetten en maatregelen worden samengevoegd tot de Omgevingswet, overbodige dingen worden afgeschaft en de lokale overheden, de gemeenten, krijgen meer ruimte voor het honoreren van initiatieven uit de samenleving, kunnen meer dan tot nu toe een stempel drukken op de kwaliteit van de omgeving en krijgen de mogelijkheid een groot aantal zaken op gemeentelijk niveau te regelen.

 

Het beleid voor de openbare ruimte en alles wat daarmee samenhangt moet veranderen van “nee, tenzij” in “ja, mits.”. Een forse opgave die zeker ook van onze dorpsgemeenschappen veel inventiviteit en daadkracht zal vragen. De Omgevingswet moet uiteindelijk resulteren in een Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. Hoe je hierbij de participatie door alle betrokkenen vorm en inhoud gaat geven is een apart hoofdstuk, maar zeker niet het minste. Als fractie van PW juichen wij de komst van de Omgevingswet van harte toe. Het is zeker niet de laatste stap, maar wel de grootste tot nu om de verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting te leggen waar die hoort: zo laag mogelijk in de samenleving. Laat maar komen die wet! Uiteraard zijn uw reacties ook nu weer van harte welkom.

 

Gerard Goedhard, fractievoorzitter
Progressief Westerveld.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload