Startbijeenkomst Burgerparticipatie

23/06/2016

Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de dorpsraden / belangenorganisaties uit: Geeuwenbrug, Wapserveen, Wapse, Vledder, Dwingeloo, Park Midzomer, Wilhelminaoord/ Frederiksoord/Nijensleek. En vertegenwoordigers van de politieke partijen Progressief Westerveld, Gemeentebelangen, DSSW en Sterk Westerveld.

 

Jelle de Haas verwelkomt iedereen en vertelt de politieke partijen vooral zullen luisteren vanavond. Zij willen graag van de aanwezigen horen wat burgerparticipatie voor hen betekent en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Omdat het makkelijker praten is in een kleiner gezelschap, zijn er drie groepen gevormd. Dit verslag is een samenvatting van wat in de groepen is besproken.

 

Wat betekent burgerparticipatie?

Samen, gezamenlijk, samenspraak zijn de woorden die het meest gebruikt zijn in dit kader. Het gaat om wij gaat, dus een samenwerking van gemeente, organisaties en bewoners. Daarbij spelen deskundigheid en vertrouwen een belangrijke rol. Het taalgebruik van de gemeente moet minder afstandelijk zijn.

De financiële regeling wordt gewaardeerd bij het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp (voorbeelden: hertenkampje, schoolplein, parkeerplaatsen). Toch heeft bij velen het meepraten over financiën niet de voorkeur, wel over concrete zaken zoals bezuinigingsvoorstellen of woonvisie. Inwoners willen betrokken zijn bij het reilen en zeilen van hun directe omgeving en er invloed op hebben. Daarom is het belangrijk dat er binnen ieder proces voldoende ruimte is om mee te praten. Zo Buiten Zo Binnen zegt de aanwezigen helemaal niets. De naam komt niet bekend voor.

 

Ervaringen met burgerparticipatie

Het initiatief van groen op het plein in Vledder werkt goed. Ook het kunstwerk wordt iedere twee jaar gewisseld. Ook het overleg met college over Wilhelminalaan was plezierig en constructief. Vrijwel iedereen vond het meedenken met de woonvisie en openbare verlichting prettig. Eigen onderhoud van bermen is goed idee, zeker omdat het bespaarde geld gebruikt mag worden voor het dorp. In sommige dorpen wordt het afgewezen uit loyaliteit aan de medewerkers van Reestmond. Maar niet alles is positief. Bewoners uit Vledder hebben (ten tijde van de asielzoekers) moeten beloven aan het college dat ze geen contact zouden zoeken met raadsleden!

Er zijn vraagtekens bij het functioneren van de bewegingscoach:” Wij hebben daar niet om gevraagd!” Ook om een rolstoelpool hebben de inwoners niet gevraagd. Waarom komt die dan toch? Over Naobuur…gemeente durft z’n nek niet uit te steken. Wethouder durfde geen ‘go’ te geven in een vroeg stadium. Nu is het doodgebloed en te laat. Men had graag mee willen discussiëren over afvalcontainers, gaswinning en energiebesparing door minder straatverlichting.

 

Samenwerking met gemeente

In grote lijnen is het contact met de gemeente goed. Het werken met vaste aanspreekpunten voor de gemeente werkt goed, maar de communicatie tussen de ambtenaren onderling is niet altijd helder. Het zou zo moeten zijn dat het niet uitmaakt aan welke ambtenaar je iets vraagt, ze moeten allemaal hetzelfde beleid uitvoeren. De betrokkenheid van ambtenaren lijkt steeds kleiner te worden, evenals het kennisniveau. Ook wisselen ambtenaren vaak, zodat er weer iemand komt die het hele dossier niet kent. Sommige ambtenaren voelen zich geremd door het college en spreken niet vrijuit.

Over het contact met het college is men niet positief. “Het college denkt meer aan zichzelf dan aan de burgers.” Als het college eens in de twee jaar komt praten, wordt dat wel gewaardeerd, hoewel ze zeer afstandelijk blijven. “Ze vergeten dat wij alles vrijwillig doen, onze tijd om dingen op te pakken is ook maar beperkt.” Er moet meer sprake zijn van waardering voor inwoners die taken oppakken.

 

De invloed van inwoners

Het is belangrijk om zaken in vroeger stadium naar de samenleving brengen. Daardoor kunnen burgers zich voorbereiden op bijvoorbeeld de afvaltaakstelling. Zaken moeten ook beter worden uitgelegd. Als je weet wat het doel is, is er meer begrip voor een systeemverandering. De dorpsraden dienen vroegtijdig te worden geïnformeerd zo staat in het convenant. Het initiatief moet komen vanuit de burgers en dan ondersteund worden door de gemeente.

 

Dorpsraden

Je hebt een behoorlijk groot bestuur nodig in een dorpsraad waarin je taken kunt verdelen. Misschien moet er meer op wijkniveau georganiseerd worden. Dwingeloo is veel te groot voor een dorpsraad. Voor sommige raden is een dorpsvisie opstellen al een hele klus, en toch zal er een visie nodig zijn per kern of per wijk.

Niet iedere dorpsraad wil een eigen budget. De kleine kernen vinden het prettig en kunnen het goed verdelen. Hebben het ook hard nodig. De grote kernen vinden het vervelend om het geld te verdelen. Zij zijn het liever kwijt. Je kunt wel veel ontplooien met de gelden €1500. Kosten zijn laag ,omdat de burgers zelf veel doen. Het is vervelends als je meer budget krijgt, omdat je daardoor meer verantwoordelijkheid en hogere verwachtingen aan vrijwilligers schept. Dorpsraden willen ook graag deskundigheid van derden gebruiken onderzoek te laten doen, daarbij is een eigen budget handig.

 

Contacten tussen inwoners en dorpsraden

De dorpsraden doen verschillende zaken om in contact te komen met de inwoners van het dorp. Als voorbeeld geeft Geeuwenbrug de ‘optrommelactie’. Aan het begin van een straat krijgen de inwoners een trommel waar ze ideeën in doen.

 

Aan het eind van de straat inventariseert de ‘dorpsraad’ de inhoud. Wapserveen heeft door studenten een enquête laten uitvoeren; dat heeft allerlei werkgroepen op de been gebracht, gebaseerd op wat mensen zelf leuk vinden. Ook krijgen nieuwe inwoners een welkomsttasje. Bewoners worden op verschillende manieren benaderd bijvoorbeeld via keukentafel- gesprekken, nieuwsbrief, flyers, dorpskrant en email.

 

Tips en ideeën

 • Sportcoaches als leerkrachten voor het gymnastiekonderwijs op de basisscholen.

 • Meer doen met de informatie uit de dorpsvisies zoals vastleggen in het gemeentelijk beleid.

 • Wij zouden graag aanspreekpunten in de raad willen hebben voor bepaalde dossiers.

 • Raadsleden in het dorp zijn een makkelijke ingang.

 • Raadsleden, laat meer je gezicht zien tijdens evenementen, vergaderingen etc.

 • Informatie over wat gespoten wordt kan onrust en zorgen over de lelieteelt wegnemen.

 • Verkeersveiligheid: drempels verminderen niet de snelheid, een matrixbord waarschijnlijk wel.

 • Men is zeker positief over de avond. Aan de ene kant zeggen deelnemers dat het vaker zou moeten, met en zonder de coalitiepartijen. Aan de andere kant is er scepsis. Deze avond is net zo zinvol als de acties die er uit volgen. Bovendien gebeurt het zo vaak dat er een avond is van of met de gemeente waar ze nooit meer iets van horen: “We hebben al avonden genoeg dat we bezig zijn.”

 • De avond is afgesloten op het terras. Als kleinigheid krijgen de deelnemers stroopwafels, een knipoog naar de stroperigheid, waarvan we hopen dat die snel zal verminderen.

 • Afsluiting en toekomst

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload