Klimaattop.... gewoon zelf doen!

03/12/2015

De “Club van Rome” werd in 1968 opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld bekend te maken. De club kreeg wereldwijd bekendheid door het rapport “De grenzen aan de groei” uit 1972. Dat rapport heeft er voor gezorgd dat het “milieu” wereldwijd op de agenda kwam te staan. Uiteraard waren er ook tegenstanders die het teveel doemdenken vonden. Ook nu nog zijn er mensen die vinden dat het allemaal wel mee valt, dat het gedrag van mensen weinig invloed heeft op de klimaatverandering.

 

Deze weken is er in Parijs weer een klimaattop, voor de 21ste keer. In de komende twee weken moet er een mondiaal akkoord worden bereikt over het terugdringen van klimaatveranderingen en de verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare zon- en windenergie. Meer dan 140 wereldleiders verzamelen zich in Parijs om voor de zoveelste keer de wereld te redden. In de aanloop naar deze klimaattop was er vrij veel optimisme. Het zou nu toch eindelijk gaan lukken goede afspraken te maken, 177 landen leggen zich bij voorbaat vast op CO2 uitstoot beperking.

 

Maar de terreur aanslagen in hetzelfde Parijs overheersen bij de openingsspeeches. De Franse president Hollande benadrukt, na de minuut stilte, dat een klimaatakkoord terroristen kan tonen waartoe landen in staat zijn als ze samenwerken. President Obama noemde de top een daad van verzet van de wereld om zo kort na de aanslagen bijeen te komen.

 

Na de eerste dag met vele toespraken zal er onderhandeld gaan worden en daar moet het gebeuren. Met in het achterhoofd natuurlijk ook het feit dat er veel streken onder water komen te staan, verdrogen of totaal onvruchtbaar worden. Door de klimaatveranderingen zullen heel veel mensen vluchten. Vluchten naar landen waar ze nog wel uitzicht hebben op een “normaal” leven.

 

Er zijn ook heel veel acties van “onderop” te melden. Mensen doen steeds meer zelf in en om hun woning. Ook in Westerveld zijn stimulerende maatregelen genomen. Dus of de klimaattop in Parijs nu gaat slagen of niet…

 

…we moeten het allemaal ook gewoon zelf doen!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload