Fractie Plus, denktank en 'community'

29/10/2015

 

Op de najaars ALV van Progressief Westerveld (29-10) in De Gowe in Geeuwenbrug stond een notitie centraal over de werkwijze in en vanuit de partij. Allereerst werd een Fractie Plus gecreëerd, die zowel een opleidingsfunctie heeft als een daadwerkelijke input levert tbv het werk van de fractie. Daarnaast werd een “Permanente Programma Werkgroep” in het leven geroepen: een denktank, die in de komende periode jaar met interne en externe input het programma tegen het licht houdt en herziet. En tenslotte zal de komende tijd worden gewerkt aan een ‘stakeholder-plan’, waarmee je op een bewuste manier omgaat met organisaties en personen die van invloed zijn op PW, en waarop PW invloed heeft.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload