Baas in eigen buurt

24/04/2015

Het algemeen belang gaat altijd voor het persoonlijke belang. Daarom moet er heel goed gekeken worden naar dat persoonlijke belang. Het zoeken naar zoveel mogelijk draagvlak is  dan heel erg belangrijk. Dat draagvlak lijkt er helemaal niet meer te zijn bij de aanvraag van Oranjeborg voor de huisvesting van veertig cliënten. Oranjeborg is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld  24- uurs zorg te bieden. Oranjeborg wil de cliënten in het voormalige  conferentiegebouw “De Zevenhof” in Havelte. Het bestemmingsplan staat niet toe dat er huisvesting in de vorm van wonen en zorg plaatsvindt. Dus wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Die aanvraag is  3 juni 2014 ingediend. Het college heeft al besloten de vergunning te verlenen.

 

Tot zover niet zo heel veel bijzonders, alhoewel  burgers in de buurt er niet blij mee zijn. Er komen de  afgelopen weken echter steeds meer vragen naar buiten. Ook de plaatselijke huisarts stelt vragen en krijgt pas antwoorden via een WOB procedure ( Wet openbaarheid Bestuur). Dat is zeer opmerkelijk want de huisarts zou deze cliënten als patiënt moeten aannemen. Dan lijkt het nogal logisch te melden in welke categorie deze cliënten vallen. Dit is des te vreemder, omdat de gemeente nauw moet samenwerken met de huisartsen, zeker na de Decentralisaties in de Zorg. Dan vind ik het wel heel gek dat een huisarts de gevraagde info niet krijgt en niet vanaf het begin betrokken wordt.

 

Het college komt een paar dagen voordat het in de commissie behandeld wordt met de mededeling:

“Na het moment waarop het college dit voorstel aan de gemeenteraad heeft aangeboden, is er nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Deze informatie is (uiteraard) nog niet verwerkt in het voorstel. Het college wil deze informatie bestuderen en daarna deze betrekken bij de behandeling van dit voorstel. Op die manier verzekert het college niet alleen zichzelf, maar ook u van een gedegen inhoudelijke behandeling op basis van alle relevante informatie”.

Dit alles werkt niet mee om een breed draagvlak te krijgen. Vanaf het begin zou alle informatie met iedereen gedeeld moeten worden en niet achteraf.

Dit lijkt op achteraf goed praten en dat is voor het vertrouwen nooit goed. Ideeën en oplossingen met elkaar bespreken, echt van onderop een idee uitwerken is een voorwaarde voor de uiteindelijke realisering.

 

Dan is het niet meer de vraag of de burgers nog “Baas in eigen Buurt” zijn.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload