Nieuwjaarsbijeenkomst Landbouwbeleid

24/01/2015

 

Een nieuwjaarsreceptie met een thema en discussie, geheel in stijl voor Progressief Westerveld. Een bezoek aan de biologische veehouderij van Ton Spijkerman en Ria Duiven in Wapserveen, gevolgd door een discussie met de provinciale lijsttrekkers van D66 en GroenLinks. Zo tegen de veertig leden van Progressief Westerveld, D66 en GroenLinks in Westerveld gaven gehoor aan de gemeenschappelijke uitnodiging voor het bezoek en de discussie.

 

Al twintig jaar is het melkveebedrijf van Ton Spijkerman en Ria Duiven biologisch. Het bedrijf is 60 ha groot en er zijn 70 melkkoeien waarvan de melk naar Rouveen gaat voor het biologische Bastiaansen kaas en het vlees deels aan huis wordt verkocht en deels naar de biologische vleeshandel gaat. Ria Duiven: “Biologisch betekent onder meer geen kunstmest, geen chemische middelen, minder medicijnen, minder dieren per hectare en veel weidegang. Wat betreft de medicijnen vooral niet het toedienen van preventieve antibiotica. De reden voor het overgaan op de biologische bedrijfsvoering is dat wij graag een steentje bijdragen aan behoud van de aarde.”
Ton Spijkerman: “Langzamerhand is er een stijging van de kosten, daarom hebben we in de loop van de tijd meer land gekocht en hebben we nu meer koeien. Nog maar 2% van het landbouwareaal in Nederland wordt gebruikt voor biologische land- en tuinbouw. In Westerveld zijn er al negen gecertificeerde biologisch bedrijven. Op een vraag van de aanwezigen antwoord Ton: “De vraag naar biologische producten is groter dan het aanbod.
Ook internationaal is er belangstelling voor wat wij doen, ik ben naar Columbia geweest om advies te geven over het opzetten van bedrijven en naar India om te kijken naar mogelijkheden voor vermindering van het gebruik van antibiotica.”
Als pijnpunt voor de toekomst wijst Ton op de ammoniakrechten. “Als boeren die grote stallen hebben laten bouwen, maar die nog niet gevuld hebben met vee, straks meer rechten krijgen, hebben wij een probleem om uit te breiden.” Het bedrijf gebruikt runderen van diverse rassen, die gekruist worden om daarmee sterkere dieren te krijgen. “Om een resultaat als voorbeeld te noemen: het afkalven gaat met minder problemen, we hebben de laatste 15 jaar geen keizersneden nodig gehad.”

 

Discussie met de lijsttrekkers
 

In De Olde Fabriek te Wapserveen gaat de bijeenkomst verder met de lijsttrekkers en vertegenwoordigers van D66 en GroenLinks. Michiel van de Kasteelen, voorzitter van Progressief Westerveld, opent met een terugblik op de verkiezingsoverwinning. Door een teleurstellende coalitievorming kreeg PW echter de rol van niet-coalitiepartijj; een rol, die kritisch, maar vooral ook constructief en open wordt ingevuld.
Marianne van der Tol is lijstrekker van D66 bij de provinciale verkiezingen en ook nu al fractievoorzitter in Provinciale Staten. Zij wijst op het nationale belang van de verkiezingen omdat daarmee ook de Eerste Kamer wordt gekozen. Frederik van Lookeren Campagne is woordvoerder landbouw voor de huidige fractie en bijt het spits af voor de discussie. “Hier in Westerveld speelt nogal de lelieteelt en gewasbeschermingsmiddelen, ofwel gif dat overvloedig wordt gebruikt. De Provincie kan daar maar een betrekkelijk kleine rol in spelen. Wel kunnen we druk uitoefenen op Den Haag om dezelfde regels hierover aan te nemen als in de rest van Europa. De politiek kan ook stimuleren dat boeren verantwoording nemen, niet alleen naar de bank maar ook naar de volksgezondheid en dierenwelzijn. Grenzen tussen natuurgebieden en agrarische grond zijn ook steeds discussiepunten waarin de Provincie een rol speelt.”
Hans Kuipers, huidig fractievoorzitter van GroenLinks in Meppel en lijsttrekker voor de Provinciale Staten zegt er trots op te zijn dat er in het verkiezingsprogramma een flink hoofdstuk is gewijd aan landbouwbeleid. “Het streven is dat de provincie een zone wordt vrij van gentechnologie, verminderen van kunstmestgebruik en bestrijdingsmiddelen. Waarbij een rol voor de Provincie is weggelegd bij de waterkwaliteit. Het streven is naar een landbouw waar we in Drenthe trots op kunnen zijn. We willen de regionale voedselvoorziening op de agenda zetten, minder vervoer en meer producten gebruiken die dichtbij huis worden geproduceerd. Bij het ruimtelijk beleid kunnen we duurzame bedrijfsvormen stimuleren. Dat kan door het makkelijker te maken van meer functies voor het boerenbedrijf, zoals in de zorg of toerisme, om daarmee de noodzaak van groei weg te nemen.
Tussen de sprekers in was tweemaal een intermezzo van Rob Verheul die de ‘hang’ bespeelt, een zeer melodieus percussie-instrument.

 

Discussie landbouwbeleid
 

Er volgt een levendige discussie over onder andere emissierechten van ammoniak. Hans Kuipers: “Eerst moet nog vastgesteld worden wat per bedrijf en regio de huidige emissie is (PAS) en het is belangrijk om rekening te houden met kwetsbare natuur bij het verlenen van emissierechten. Frederik van Lookeren Campagne: “Het zal waarschijnlijk blijken dat we al te ver zijn gegaan, teveel emissie van ammoniak en stikstof, dat betekent dat we moeten minderen. Maar de emissie heeft ook te maken met activiteiten over de provinciegrens en landgrens heen.

Eensgezind
Een conclusie die getrokken kan worden uit de discussie is dat beide partijen en alle aanwezigen het belangrijk vinden om toekomst te geven aan de landbouw in Drenthe, met een streven naar duurzaamheid.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload