Procedure Vorrelvenen was lange lijdensweg

Eindelijk lag er dan een voorstel Vorrelvenen 11. Maar Michiel van de Kasteelen velde een hard oordeel over de gevolgde procedure:

Voorzitter,

Allereerst. Wij kunnen instemmen met het voorstel zoals het er ligt. Het is een goed plan, dat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de huidige situatie en van andere mogelijkheden, die ook gerealiseerd zouden kunnen worden binnen de huidige bestemming. Het terrein bevindt zich in een kwetsbaar gebied, maar daar is naar onze optiek uitermate goed rekening mee gehouden.

Maar wat een lijdensweg om hier te komen, voorzitter. Ongelofelijk. Hier is een ondernemer langdurig getraineerd. Ik kan het niet anders formuleren. En dat is een politieke uitspraak, die diegene aangaat die politiek verantwoordelijk is. De wanhoop, die mij bij dit dossier zeer regelmatig beving, zag ik ook bij Hans de la Mar, die dit namens onze fractie met grote vasthoudendheid heeft behartigd. En ik zag het bij collega’s in deze raad met wie ik samen optrok.
Regels zijn niet alleen regels; ze zijn nodig om doelen te bereiken rondom bijvoorbeeld natuurbescherming en adequate ruimtelijke ordening. Ze komen ook niet uit de lucht vallen; wij maken ze met elkaar. Waar het om gaat is een heldere, ordelijke en inzichtelijke toepassing van die regels. En daaraan heeft het ontbroken, voorzitter. Er werden steeds opnieuw discussies heropend, gedane toezeggingen niet nageleefd, nieuwe dingen verzonnen. De provincie werd er bij gesleept, zonder duidelijke bronvermelding. En als je dan dacht er eindelijk te zijn, lag er een nieuw probleem.
En temidden van dit alles heeft de ondernemer er uiteindelijk altijd weer ervoor gekozen om dan maar mee te gaan. Let wel, wij hebben ooit als raad vastgesteld dat er in dit plan ruimte zou moeten zijn voor 10 vakantiewoningen. Hij is akkoord gegaan met 6 en ook met alle extra voorwaarden daaromheen.

Twee vragen. De regels, die nu zijn opgenomen omtrent het beeldkwaliteitsplan zijn vanaf nu standaard, dus gelden ook andere recreatieondernemers in vergelijkbare situaties? En ten tweede, ik heb begrepen dat de anterieure overeenkomst door beide partijen getekend moet zijn voor het plan kan worden vastgesteld? Is de wethouder op de hoogte van de opmerkingen die de ondernemer ten aanzien daarvan nog heeft gemaakt? Is daarop door de gemeente al gereageerd? En kan de wethouder toezeggen, dat hier in de komende week niet weer een obstakel blijkt te liggen?

Voorzitter, dit dossier heeft bij voortduring een spanningsveld gecreëerd over de rol van de raad. We zijn ver gegaan, en dat was nodig. Eén zaak, die ik toch niet onbenoemd wil laten, is de handhaving op het punt van de bestaande situatie. Het maakt geen deel uit van het voorstel en we gaan er niet over. Toch maakt het voor de ondernemer in kwestie deel uit van het geheel, aangezien zijn inkomsten in de fase tot aan de realisatie ervan afhangen, en de schuld van alle vertraging niet bij hem ligt; in elk geval toch niet volledig. De wethouder kan wat mij betreft volstaan met het antwoord dat hij goed heeft gehoord wat ik hierover gezegd heb.