Omstreden themapark Meppel vlakbij Havelte

Het omstreden Franse bedrijf Puy du Fou wil een themapark van 60 hectare in Meppel bouwen. Dat is bijna driemaal zo groot als Wildlands. Als het park er daadwerkelijk gaat komen, wordt gemikt op realisatie
tussen 2027 en 2035. De verwachting is dat het 800.000 bezoekers per jaar gaat trekken. Het gebied dat hier voor op het oog is, is Nijentap, voornamelijk landbouwgrond, in het noorden van de gemeente Meppel tussen de A32, Haakswold en Havelte.
De Gemeente Meppel heeft in het Ontwerp Omgevingsprogramma Noord IV al een voorkeur uitgesproken voor het themapark boven andere invullingen, en dit in procedure gebracht.

Vragen:
1. Hoe wil het College de komende tijd daarbij betrokken worden of blijven zodat de belangen van de inwoners van Westerveld, specifiek die van Havelte, goed behartigd kunnen worden?
2. Heeft het College in beeld welke gevolgen dit plan zou kunnen hebben voor Westerveld, met name voor Havelte, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, licht en geluid, stikstof etc.?
3. Is het College op de hoogte van de dubieuze politieke opvattingen van de eigenaren van Puy du Fou, en hoe wil het College samen met andere overheden ervoor zorgen dat die in het Themapark niet impliciet of expliciet worden uitgedragen?