De Gemeenteraadsfractie / Fractie Plus

Michiel van de Kasteelen

Fractievoorzitter 

Tel. 06 14473076

m.vandekasteelen@gemeentewesterveld.nl

Eigen website: www.michielvandekasteelen.nl

Volg Michiel op Facebook

Volg Michiel op Twitter

Contactpersoon voor Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster, Leggelo en Geeuwenbrug

Woordvoerder Raad Algemeen, Ambtelijke organisatie/ICT, Veiligheid en Handhaving, Vreemdelingenzaken, Global Goals Gemeente, Regenbooggemeente, Verkeer en Vervoer, Luchtverkeer, Kunst en Cultuur

Anke Oosterhuis 

Fractielid 

Tel. 06 28133460

a.oosterhuis@gemeentewesterveld.nl

Volg Anke op Facebook

Volg Anke op Twitter

 

Contactpersoon voor Diever, Dieverbrug,  Wittelte en Wapserveen

Woordvoerder Democratische Vernieuwing, Jeugdzorg, Ouderenbeleid, Vrijwilligers en Mantelzorg, WMO en Toegankelijkheid, Welzijn en Dorpshuizen, Sport, Onderwijs, Bibliotheek en Taal

Wilfred Beets

Fractielid

Tel. 06 21807851

w.beets@gemeentewesterveld.nl

Contactpersoon voor Wilhelminaoord, Frederiksoord,  Nijensleek, Wapse en Vledderveen

Woordvoerder Inkoop/Fairtrade/Fairdeal, Digitale Infrastructuur, Wonen en Kernen, Omgevingswet, Gaswinning, Eikenprocessierups, Bermen en Bomen. 

Hans de la Mar

Fractielid

Tel. 0521 857209

h.delamar@gemeentewesterveld.nl

Contactpersoon voor Vledder, Doldersum, Boschoord, Wateren, Zorgvlied, Oude Willem

Woordvoerder Financiën en Belastingen, Toerisme en Vitale Vakantieparken, Ondernemen, Werk en Inkomen, Reestmond, Dorpsgezichten en Monu-menten, Koloniën van Weldadigheid

Hans van Teijlingen

Commissielid

Tel. 06 53430226

hansvteijlingen@gmail.com

Contactpersoon voor Havelte, Uffelte, Darp, Havelterberg en Eursinge

Woordvoerder Landbouw en Buitengebied, Milieubeleid, Energietransitie, Afvalbeleid, Licht en Donker, Natuur en Landschap.

Judith Staalman

Fractie Plus

Tel. 06 24449709

J.Staalman@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.