Zorgen om zorg

Column Jan Langenkamp / 
 
Minder thuiszorg, maar er meer voor moeten betalen. Mensen die thuiszorg krijgen via de gemeenten zijn zeer negatief over alle veranderingen in het afgelopen jaar.
Dit blijkt uit de regionale zorg enquête van het Algemeen Dagblad en de regionale kranten. Ook werkers in de thuiszorg zijn negatief; ze vrezen voor hun baan. Gemeenten namen vorig jaar verplicht verschillende zorgtaken over, ook de jeugdzorg.
 
Over de Jeugdzorg heb ik al vaak vragen gesteld en in de raadsvergadering van 26 januari is een motie ingediend. Het gaat hier om cliënten die op een Zorgboerderij geplaatst worden. Cliënten klinkt zo formeel. Het gaat over de Jeugdzorg, kinderen dus, jeugd tot 18 jaar.
 
In de zomer van 2015 werd me al duidelijk dat het niet gaat zoals de politiek in 2013 bedacht had. Op zich helemaal niets om verbaasd over te zijn. Weinigen zullen in 2013 voorzien hebben dat er in 2016 dagelijks krantenkoppen als “Iedereen baalt van hervorming in de zorg” te zien zijn. Wat ik wel vreemd vind en eigenlijk zelfs onbegrijpelijk is dat de politiek zo lang vasthoudt aan de ingenomen standpunten.
De Stichting Bezinn (Boer en zorg in Noord Nederland) heeft op basis van de oude afspraken in 2015 geld gekregen. In augustus werd door Bezinn noodzakelijkerwijs een cliëntenstop ingesteld. Tot aan de dag van vandaag wordt er overleg gevoerd over een oplossing. Ondertussen groeien de wachtlijsten, want er blijken meer jeugdigen een indicatie te krijgen dan voorzien was. Maar de Jeugdhulpregio Drenthe (waarin alle 12 Drentse gemeenten vertegenwoordigd zijn) houdt zelfs voor 2016 vast aan de oude afspraken. Dat betekent dat er in 2016 weer een cliëntenstop ingevoerd zal moeten worden.
 
De bedoeling van de ingediende motie is dat wordt gekeken naar de werkelijke cijfers. Wij willen dat meer geld beschikbaar is voor de jeugd die hiervoor officieel een indicatie heeft.
 
De motie is in Westerveld unaniem aangenomen, nu de andere Drentse gemeenten nog , dan is dat alvast één zorg minder in de Zorg.