Een “experiment”

Column Hans de la Mar / 
 
Zo’n 100 bewoners hadden hadden zich maandagavond 25 februari op het gemeentehuis gemeld om, ja om wat eigenlijk? De gemeente en de provincie organiseerden een avond over de gaswinningsplannen van Vermilion. Aanleiding was het advies dat de gemeente en de provincie uit moesten brengen over het voornemen om uit het gasveld bij Wapse nog weer extra gas te halen.
 
De avond werd geopend door Tjisse Stelpstra, de gedeputeerde van Christen Unie huize. Hij vertelde dat de provincie volgende week advies ging uitbrengen, maar dat was vooral technisch van aard. Vooropgesteld moest worden dat hij niet tegen gaswinning was, immers: “Het schiet nog niet op met alternatieve energie, iedereen is tegen windmolens en de huizen moeten toch verwarmd worden”. Bij wijze van experiment had hij besloten om nu toch ook eens aan de betrokken bewoners te gaan vragen wat zij daar nu allemaal van vonden. We mochten in groepjes gaan praten en daarbij alles op tafel leggen over gaswinning. Elke tafel had een notulist, dus er zou niets van de inbreng verloren gaan. Wat Stelpstra met de opgehaalde informatie ging doen, wist hij nog niet, “Het is immers een experiment. Maar ik kan u wel beloven dat het verslag van de avond meegestuurd wordt met het advies aan het ministerie.” De aanwezigen konden hun enthousiasme over zoveel betrokkenheid maar ternauwernood bedwingen.
 
Wilfried de Jong nam gelukkig een duidelijker standpunt in: de gemeente zal een negatief advies uitbrengen, onder meer omdat er nog steeds geen schadeprotocol is vastgesteld en de nulmetingen pas onlangs gestart zijn, terwijl er al drie jaar gas gewonnen wordt. Niet dat het standpunt van Wilfried het vertrouwen van de bewoners in de overheid kon vergroten, overigens. Dat was er niet. Ik heb geen aanwezigen gehoord die geloofden dat er rekening gehouden zou worden met hun inbreng. “Het gaat toch allemaal door, als er schade komt dan wil niemand iets vergoeden, wij leven hier en zullen de gevolgen ondervinden, maar dat zal de overheid worst zijn.” Dat was samengevat de mening van de zaal.
Het werd inderdaad keurig opgeschreven. Stelpstra beloofde nog eens dat het naar Den Haag gestuurd zou worden. Maar of hij het in zijn advies ging verwerken, dat kon hij nog niet zeggen, daar moest hij nog over nadenken en overleggen. Maar het verslag zou echt worden opgestuurd.
 
Het meest verbazingwekkende van de avond vond ik dat de bewoners zo rustig bleven, zo beleefd, zo vriendelijk. Stelpstra is nu voor de derde keer lijsttrekker voor de Christen Unie bij de provinciale verkiezingen. Een gekozen volksvertegenwoordiger, die bij wijze van experiment eens gaat horen wat bewoners ergens van vinden.
 
Gaat u ook stemmen op 20 maart? Ik zou het hokje van Tjisse Stelpstra niet rood maken. Al was het maar bij wijze van experiment.