Boomdiversiteit en lange termijn

Column Wilfred Beets /

In Wapserveen hebben de Boermarke, de Dorpsgemeenschap en bewoners afgelopen herfst het initiatief genomen om de oprukkende eikenprocessierups op natuurlijke wijze te gaan bestrijden.
Aan het Westeinde is een proefstuk van 800 meter berm, onder supervisie van ecologisch hovenier Nils van Ligten, ingezaaid en ingeplant met wilde planten en bolgewassen die de natuurlijke vijanden van de processierups moeten aantrekken: sluipvliegen en sluipwespen. Door de kinderen van OBS de Vuursteen werden nestkasten voor mezen en vleermuiskasten voor de grootoorvleermuis opgehangen. Omdat de Boermarke ook het bermonderhoud doet kan er optimaal rekening worden gehouden met de beplanting en het juiste maaitijdstip.
Ik ben benieuwd naar de resultaten de volgende jaren. Want zoiets is natuurlijk een lange termijn project, dat onderhouden en gemonitord moet worden.
 
Nu we het toch over Lange Termijn hebben. Het lijkt mij een goed plan om, naast meer biodiversiteit in de ondergroei, een meer bloemrijke grasberm dus, in onze gemeente te gaan werken aan meer boomdiversiteit. Die vervelende processierups, met zijn huiduitslag (en erger) veroorzakende brandhaartjes, zit het meest in eiken die alleen staan, met geen andere bomen of struiken er vlakbij op een stressvolle plaats. Oftewel: in eiken die in de berm langs een weg staan, met een hele rij soortgenoten. Zo vormen zij een mooie rupsensnelweg.
Als er straatbomen moeten worden aangeplant in Drenthe wordt meestal naar eik gegrepen. Soms om historische redenen, soms uit gewoonte, soms omdat het een goede keuze is voor onze droge zure grond. Maar er zijn veel meer bomen geschikt om langs onze Drentse wegen te staan. Uiteraard moeten ze passen bij standplaats en functie. Wat te denken van Esdoorn, Els, Berk, Lijsterbes Robinia, Beuk en Haagbeuk, Linde, en in sommige toepassingen vrucht en noot dragers: Perenboom, Tamme Kastanje, Boomhazelaar. Waar mogelijk kan nog een ondergroei van struiken als hulst en krent worden toegevoegd.
Boomdiversiteit kan zorgen voor veel meer vogel- en insectensoorten, en minder plagen en aantastingen. Er zijn uiteraard veel meer zaken in de gemeentepolitiek die om een Lange Termijn aanpak vragen…. Daar hoop ik me komende raadsperiode enthousiast mee bezig te kunnen houden.