Raad en Commissies

02.10.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Hans de la Mar en Michiel van de Kasteelen.

Relevante agendapunten: Rondvraag PvdA Japanse Duizendknoop; Rondvraag PvdA Ecoloog; Rondvraag PvdA Steenmarterbeheerplan; Rondvraag Progressief Westerveld Crossmotoren in Natuurgebieden;...

25.09.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis, Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar.

Relevante agendapunten: Ingekomen stukken: beantwoording vragen Progressief Westerveld over omleidingen OV; Rondvraag Progressief Westerveld inzake Zendmast...

11.09.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis en Michiel van de Kasteelen.

Relevante agendapunten: Rekenkameronderzoek naar de werking van de Sociale Structuurvisie; Presentatie over de Binnensportaccommodaties; Ingekomen Stukken: ~ Rapport van Basisschool naar...

04.09.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Wilfred Beets en Hans de la Mar

Relevante agendapunten: Rondvraag Heidebrand Wateren; Voorstel aanpak Vitale Vakantieparken; Co-financiering Experience Huis van Weldadigheid; Bodem Kwaliteitskaart.

Gemeentebelangen maakte gebruik van...

10.07.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis, Michiel van de Kasteelen en Wilfred Beets.

Relevante agendapunten: Presentatie door Tjerk Voigt; Bespreking aangedragen thema's.

De informele bespreking van de thematiek en aanpak van de samenlevingsakkoorden werd in...

03.07.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis, Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar.

Relevante punten: Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage; Ingediende moties en amendementen.

De bespreking van de Voorjaarsnota zelf verloopt volgens een vast str...

25.06.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis, Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar

Relevante punten: Verslag 29-05 (Toezegging Zorgvlied); Rondvraag Gaswinning Vledderveen; Zienswijze Reestmond; Jaarrekening 2017 / accountantsverklaring; Mo...

12.06.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis en Michiel van de Kasteelen.

Relevante agendapunten: Rondvraag (Eikenprocessierups; Lelieteelt); GGD Drenthe; Publiek Vervoer; IGSD; Reestmond; Ingekomen stukken (brief FNV Lokaal; Rekenkamer-rapport over Werking Soc...

05.06.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Wilfred Beets en Michiel van de Kasteelen

Relevante agendapunten: Rondvraag (Japanse Duizendknoop en Eikenprocessierups); Jaarrekening 2017; Regionale Uitvoeringsdienst; Recreatieschap Drenthe; Veiligheidsregio; Omgevingsvergunninge...

29.05.2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis, Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar.

Relevante punten: Schriftelijke vragen Mobiele bereikbaarheid; Nota Verbonden Partijen, Beleidsnota Garantstellingen; Investeringssubsidie VV en RC Dwingelo...

Please reload