Westerveld gaat door met de Regio Zwolle

De Regio heeft zich goed ontwikkeld, in een organische samenwerking tussen bestuurders en maatschappelijk middenveld. Een bewijs daarvoor wordt gevormd door de bijgevoegde brief vanuit de ondernemerskoepels. De organisatie is versterkt. En extern is het aantrekken van Arie Slob als gezicht van de Regio belangrijk. We hebben een grondige evaluatie achter de rug. En nu ligt er een nieuwe Strategische Agenda 2024-2028, die datgene wat bereikt is verder uitbouwt, door ontwikkelt en grotere focus aanbrengt. Ik ben er content mee“, aldus Michiel van de Kasteelen namens Progressief Westerveld in het debat over de voortzetting van de samenwerking in de Regio Zwolle.

En verder: “Burgemeester Jager kan soms – voorbij de bestaande structuren denkend – ideeën ter tafel brengen over een andere inrichting van ons bestuurlijke landschap. Ik herken die neiging wel. Als ik nadenk over hoe je Nederland zou kunnen inrichten, als je volledig van 0 af aan zou kunnen beginnen, dan zou ik uitkomen op zo’n 25 regio’s, die provincies en gemeenten zouden kunnen vervangen. De Regio Zwolle zou er daar één van zijn, als een natuurlijk samenhangend gebied. Na de vage poging van Minister Plasterk laat een ieder het wel uit z’n hoofd om met zo’n project aan de slag te gaan. Maar de regio Zwolle is een hele goede poging om een belangrijk element daaruit vorm te geven: de natuurlijke samenhang in dit gebied.

Ik ben al evenzeer content daarmee dat het College niet alleen het belang van deze Regio onderkent en volmondig steun uitspreekt voor de voortzetting ervan, maar ook dat zij de keuze heeft gemaakt en voorgelegd om over de hele linie mee te doen. Natuurlijk kan je bij het precieze rendement van alle aparte onderdelen wel vragen hebben. Die discussie hebben wij ook in onze fractie gevoerd. Maar ik vind het een gedurfde keuze van het College om toch over de hele linie mee te doen.

Tenslotte zat bij de stukken een stuk over Projectkansen. Het is duidelijk niet af, maar dat is helemaal niet erg. Het laat een gedachteontwikkeling zien. Ik zou het leuk vinden als we daar als Raad op een goed moment in zouden kunnen worden betrokken. Als schot voor de boeg: zowel de Astron- en technologiekant lijkt me een mooie kans, maar vooral ook een samenvoeging van ideeën rond de Tuinbouwschool, Leerstoel, en circulair bouwen / lokaal produceren.”