Verklaring en motie over Oekraïne

Op de raadsavond van 1 maart nam de Gemeenteraad van Westerveld een minuut stilte in acht naar aanleiding van de situatie in de Oekraïne. Daarna werd een raadsbrede motie aangenomen, waarin solidariteit wordt uitgesproken en de bereidheid om vluchtelingen in de gemeente onder te brengen. Bij die gelegenheid legde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen devolgende verklaring af: Inbreng bij Motie Oekraine