Vervolgmotie over Oekraïne en opvang vluchtelingen

27-03-2024

Twee jaar na de Russische inval in Oekraïne heeft de gemeenteraad van Westerveld opnieuw stil gestaan bij de oorlog, het leed van de Oekraïense bevolking en de situatie van de Oekraïnse vluchtelingen in Westerveld. Twee van hen vertelden over hun leven in onze gemeente en over hun contact met het thuisland. Eén van hen zong een prachtig lied uit haar land. 

Opnieuw nam de raad een unaniem een motie aan, waarin werd geconstateerd dat inmiddels 330 vluchtelingen in Westerveld werden opgevangen, waarvan er nog 70 in onze gemeente zijn, en grote waardering werd uitgesproken voor ieder die bij die opvang betrokken is. Tot slot wordt het College opgeroepen het faciliteren van de opvang onverminderd voort te zetten, uitgaande van voortzetting van de rijksfinanciering daarvoor.

01-03-2022

Op de raadsavond van 1 maart nam de Gemeenteraad van Westerveld een minuut stilte in acht naar aanleiding van de situatie in de Oekraïne. Daarna werd een raadsbrede motie aangenomen, waarin solidariteit wordt uitgesproken en de bereidheid om vluchtelingen in de gemeente onder te brengen. Bij die gelegenheid legde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen devolgende verklaring af: Inbreng bij Motie Oekraine