Rapport reacties op coronabrief aangeboden

Eind mei heeft de fractie van Progressief Westerveld een voorstel voor het houden van een speciale coronaraad ingediend. We wilden graag dat de burgemeester namens de gemeenteraad een brief naar bedrijven, instellingen en verenigingen zou sturen. In die brief zou iedereen worden gevraagd om hun ervaringen met de coronacrisis te delen en om ideeën te geven over hoe de gemeente ondersteuning zou kunnen bieden. Door de brief in de gemeentelijke advertentie te plaatsen, zouden ook veel inwoners bereikt worden. De ingezamelde meningen zouden in een speciale raadsvergadering kunnen worden besproken.

De andere fracties in de raad voelden op dat moment niet veel voor dit plan; men vond het te vroeg voor zo’n brief. De fractie van Progressief Westerveld wilde graag middenin de crisis al te horen krijgen hoe het ging en wat er eventueel verbeterd kon worden. 

Goede ideeën kan je beter zo vroeg mogelijk te horen krijgen. We hebben daarom besloten om zelf zo’n brief te sturen. We hadden natuurlijk liever gezien dat de brief namens de gemeenteraad was verstuurd. We denken dat er dan meer respons was gekomen, alleen al doordat alle inwoners de brief hadden kunnen lezen in de gemeenteadvertentie. Daarnaast zullen sommige mensen afzien van een reactie als de brief afkomstig is van één politieke partij. Ondanks deze beperkingen hebben we de brief toch verstuurd.

Van 10 tot 19 juni hebben we in totaal 322 brieven gemaild naar organisaties, instellingen en verenigingen in Westerveld. De brief is als bijlage 1 bij dit verslag opgenomen. De adressen hebben we uit de openbare ge-meentelijke informatiegids gehaald, alleen de mailadressen van de horecabedrijven en de recreatiesector hebben we op internet opgezocht.

Op dit moment hebben we 25 reacties op onze brief ontvangen. De reacties kwamen uit verschillende sectoren van de samenleving; de reacties waren ook heel divers.

In de brief stelden we drie vragen:

  1.  Kunt u aangeven wat de invloed is van de coronacrisis voor uw bedrijf, organisatie of de mensen die u vertegenwoordigt;

  2. Kunt u ondersteuning van de gemeente gebruiken en zo ja, waar denkt u dan aan;

  3. Heeft u misschien andere opmerkingen of tips die inwoners van Westerveld kunnen helpen om de coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan?​

Lees hier het Verslag en de aanbevelingen​

26 mei 2020

Het coronavirus heeft voor de grootste crisis in Neder-land gezorgd sinds de tweede wereldoorlog.
Tienduizenden Nederlanders zijn besmet, duizenden zijn overleden. Het virus en de maatregelen die ge-
troffen zijn om het coronavirus in te dammen laten diepe sporen na.

Er is dringend behoefte aan een overzicht van de stand van zaken in onze gemeente. Wat zijn de 
financiële gevolgen voor inwoners, bedrijven, instel-lingen en verenigingen? Wat zijn de gevolgen van de
stilstand in hulpverlening voor de gezondheid van onze inwoners? Wat zijn de gevolgen voor ouderen die zelfstandig wonen en plotsklaps sociale verbanden, thuishulp en activiteiten hebben zien wegvallen? Wat heeft het wegvallen van bezoek en dagopvang voor
effecten op het welzijn van inwoners met een beperking?

Om inzicht te krijgen in de problematiek én om ideeën te ontwikkelen die Westerveld helpen om beter uit de crisis te raken, stelde Progressief Westerveld voor een speciale raadvergadering bijeen te roepen. De vergadering zou twee onderscheiden blokken kennen. Eerst een blok met het in kaart brengen van de problemen. Inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen wordt gevraagd om aan te geven tegen welke problemen zij aangelopen zijn of nog tegenaan lopen. Het tweede blok zou dan  bestaan uit het bespreken van de mogelijke oplossingen en maatregelen die de crisis helpen verzachten.

Zie hier de tekst van de motie.

Maar waar het College bij monde van burgemeester Rikus Jager in de richting van het voorstel mee wilde denken, waren de andere raadsfracties uiterst negatief, omdat zij dachten er kritiek op het College in te zien. Woordvoerder Hans de la Mar besloot daarom de motie aan te houden tot een beter moment.