Nieuw College: voordeel van de twijfel….

In de extra raadsvergadering van 8 juni werd ook het nieuwe College van B@W geïnstalleerd. Michiel van de Kasteelen citeerde VVD-collega Masselink, die bij de benoeming van wethouder de Jong vier jaar geleden (“Wij zijn geen voorstander van wethouders van buiten”) en constateerde dat twee fracties (CDA en VVD) nu hun toevlucht hadden moeten nemen tot wethouders van buiten. 

Daarna typeerde hij de vorige Collegeleden. Klaas Smidt hield van een goed raadsdebat en kende alle trucs die daarvoor nodig waren. Henk Doeven liet het liefst alle beslissingen over aan de raad (‘zegt u het maar’). En Jelle de Haas zat met de grootst mogelijke tegenzin in de raad, hetgeen hij bij RTV Drenthe bevestigde ( “Wat ik niet ga missen is het eindeloze gezeur van een raad die pretendeert overal verstand van te hebben.”). 

Vervolgens bevroeg hij kandidaat-wethouder Doeven op zijn daadkracht. Bij kandidaat-wethouder Roel Vedder bevroeg hij hem op de episode Westerveld op Glas. En kandidaat-wethouder Jacob Boonstra vroeg hij naar zijn verleden als Hoofd Financiën in deze gemeente, ook ten tijde van Diever op Dreef. 

Hij sloot af met:  De hamvraag voor alle drie is wat zij vinden van de uitspraak van hierna ambteloos burger de Haas, dus hoe zij straks staan tegenover het eindeloze gezeur van een raad, die meent overal verstand van te hebben. Anders gezegd; hoe zij de relatie voor zich zien met het door middel van democratische verkiezingen gekozen gezelschap, dat de belangen van de inwoners geacht wordt te vertegenwoordigen. Want ondanks al het bovenstaande hecht mijn fractie er wel degelijk aan ook met dit nieuwe gezelschap een werkbare band op te bouwen. 

De fractie stemde vanuit ’the benefit of the doubt’ uiteindelijk niet tegen de benoemingen. 

Lees hier de volledige inbreng: 22.06.08 C Wethoudersbenoemingen – Eerste termijn