Hard oordeel over het College

In zijn eerste termijn bij de behandeling van de Begroting 2022 stelde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen vast, dat het de laatste keer was in deze raadsperiode dat er een bredere beschouwing kon worden gehouden. 

Hij vatte de centrale elementen uit de voorgaande beschouwingen samen: ~ het gaat niet om de vraag wie ‘schuld’ heeft, maar om verantwoordelijkheid (draag je je verantwoordelijkheid en neem je je verantwoordelijkheid als het erop aankomt); ~ het gaat om ‘hoop’ niet als dooddoener maar als opdracht (het Optimisme 2.0); ~ het gaat om participatie niet als iets op je afvinklijstje, maar om het werkelijk en breed integreren van de inwoners in de processen die je hier aangaat;~ en het gaat – wat mij betreft – niet om losse akkefietjes die je politieke agenda bepalen, maar om de fundamentele zaken die te maken hebben met de vraag of mensen op deze aarde nog kunnen leven, onze kinderen en onze kleinkinderen, op de aarde als geheel en in ons Westerveld.

Hij constateerde – terugblikkend op de achterliggende raadsperiode – dat er zeker zaken zijn waar hij blij mee is: ~ de gedeeltelijke omslag in de discussie over de Omgevingsvisie, ~ de afronding van het interne gedoe over de werkwijze van de Raad, ~ en het (weliswaar late) raadsbrede inzicht in een gedegen juridische basis onder het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. 

Maar vervolgens sprak hij een hard oordeel uit over het College van B&W, dat aan z’n laatste maanden gaat beginnen. Hier zit een College, dat op geen enkele manier leiderschap toont, dat keuzes uit de weg gaat, en dat slordig, heel erg slordig omgaat met het beheer van de gelden en de zaken die aan haar zijn toevertrouwd. Met name de laatste cijfers over de forse overschrijdingen op het budget Diever op Dreef laten zien dat er volstrekt onvoldoende toezicht was op de financiën. Michiel van de Kasteelen vroeg zich af of alle andere cijfers dan wel kloppen. 

Voor de volledige inbreng zie: Eerste termijn begroting -definitief