Duurzaam produceren en consumeren voedsel

De Versnellingshoeve ‘t kiemt in Frederiksoord versnelt de ontwikkeling van circulaire economie. Het is een innovatie hub waar kruisbestuiving en samenwerking zorgen voor toekomstgerichte innovaties. Er wordt op meerdere vlakken hard gewerkt om circulariteit in de gemeente Westerveld naar een hoger plan te brengen. Het meer onder de aandacht brengen van de consumptie van lokaal geproduceerd voedsel is een belangrijk speerpunt. Dat speerpunt is in enkele sessies besproken en uitgewerkt met onder meer leden van de gemeenteraad. Dat heeft bij de fracties van Progressief Westerveld en VVD geleid tot het voorbereiden van een motie voor de raadsvergadering van 27 februari. 

In de motie, die uiteindelijk samen met PvdA en D66 werd ingediend, wordt overwogen dat ‘Het lokaal en duurzaam produceren, verkopen en consumeren van groente, fruit, zuivel, vlees, granen, zaden en ander voedsel een positieve impact heeft op:
1. De biodiversiteit;
2. De gezonde leefomgeving voor de bevolking;
3. Het verminderen van CO2 uitstoot;
4. De sociale cohesie in de samenleving;
5. Eerlijke prijzen voor boeren door tussenhandel te beperken;
6. Het tegengaan van voedselverspilling;
7. Een korte voedsel keten;
8. Een lokale duurzame én circulaire economie;

De motie constateert onder meer dat  Er in het kader van de Regiodeal 2024-2027 subsidiegelden zijn toegekend aan de Regio Zwolle, dat projecten rond lokale duurzame economie passen binnen de drie programmalijnen van de Regiodeal; en dat er dit voorjaar Regiodeal-projectvoorstellen kunnen worden ingediend. 

De motie spreekt tenslotte uit “het lokaal en duurzaam produceren, verkopen en consumeren van voedsel te willen ondersteunen; en roept het College op samen met lokale initiatiefnemers een daarop gericht projectvoorstel in te dienen in het kader van de Regiodeal 2024-2027.

De motie werd bijna raadsbreed aangenomen.