Contract Westerveld met Gazprom opzeggen

De Russische Federatie is in volledige strijd met het internationaal recht (in het bijzonder het Handvest van de Verenigde Naties) Oekraïne binnengevallen met vele slachtoffers en grote verwoestingen ten gevolg en poogt dit democratische Europese land te onderwerpen.

Wij, de EU, Nederland, steunen het Oekraïense verzet hiertegen op velerlei manieren: door politieke en financiële steun, het ter beschikking stellen van militaire middelen en door sancties tegen Rusland die er toe moeten leiden dat het heersende regime minder middelen krijgt om zijn oorlogsmachine draaiend te kunnen houden.

Eén van de zaken, die daarbij aan de orde zijn, is de leverantie van gas door het Russische bedrijf Gazprom. Meerdere Nederlandse gemeenten, waaronder Westerveld, hebben contracten met dat bedrijf. De vraag of die contracten opzegbaar zijn is binnen de VNG aan de orde. Juristen (met name advocaat Jan Hein Meerburg van Kennedy Van der Laan).stellen dat in de wet staat dat zo’n gascontract kan worden onderbroken bij ‘onvoorziene omstandigheden’. Men mag er gevoeglijk
vanuit gaan dat, als de contractspartij het invallen van een autonoom land financiert, dit een onvoorziene omstandigheid oplevert als voormeld.

Tegen deze achtergrond vraagt de fractie van Progressief Westerveld het College:
Heeft de gemeente het contract m.b.t. de gaslevering door Gazprom aan de gemeente al opgezegd? Zo nee, waarom nog niet en wanneer gebeurt dit wel ?
Is het College voornemens deze stap naar buiten toe én naar de eigen inwoners toe uit te leggen en te verantwoorden?