WIE WE ZIJN en WAT WE WILLEN

Progressief Westerveld is een lokale partij, verankerd in de Westerveldse samenleving, gebaseerd op samenwerking van de landelijke partij GroenLinks en onafhankelijke leden.

Onderstaande uitgangspunten en de daaruit volgende 5 hoofdstukken met programmapunten zijn door de leden tijdens vele, geanimeerde avonden intensief besproken en uiteindelijk vastgesteld.

Onze gemeente kenmerkt zich door de gemeenschapszin van haar inwoners en de schoonheid van haar natuur, dorpen en buurtschappen, ingebed in een prachtig landschap.
Een gemeente, waar, als het aan ons ligt:

 • inwoners op een vernieuwende manier worden betrokken bij de samenleving door ruimte te maken voor maatschappelijke initiatieven,
 • de overheid partner is en deze initiatieven op een onbureaucratische wijze ondersteunt,
 • besluiten in alle transparantie genomen worden,
 • mensen gelijkwaardig zijn, maar niet hetzelfde, en we juist door deze diversiteit de gemeenschap voeden en verder brengen,
 • ruimhartige solidariteit bestaat met al diegenen, die een extra steun in de rug nodig hebben,
 • we met het oog op een leefbare toekomst zorgvuldig omgaan met grond, water en lucht,
 • we zorgen voor behoud van ons natuurschoon en cultureel erfgoed,
 • duurzame economische ontwikkeling centraal staat,
 • we er alles aan doen om lokaal de kringloop van goederen, materialen en energie te sluiten, en bedrijven steunen om duurzaam te werken,
 • we nieuwe, duurzame werkgelegenheid scheppen,
 • en waar we oog hebben voor de internationale context waarin we leven, onder het motto ‘Denk globaal en handel lokaal’.

Inspiratie hiervoor is geput uit:

– de richtingwijzers van D66:  ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’,  ‘Streef naar een duurzame, harmonieuze samenleving’,  ‘Denk en handel internationaal’,  ‘Beloon prestaties en deel de welvaart’, en ‘Koester de grondrechten en de gedeelde waarden’;
– de kernboodschap van GroenLinks: “Hoop wint het van de angst; eerlijk delen wint het van egoïsme; en vernieuwing wint het van de status quo”.

Progressief Westerveld is een factor van betekenis in de lokale politiek al vanaf de gemeentelijke herindeling van 1998. Daarbij groeide de partij van 1 zetel (1998) via 2 zetels (2002) naar 3 zetels (2006-2010-2014). In 2014 werd PW zelfs de grootste partij van Westerveld.

Wij van Progressief Westerveld hebben lef.
Wij staan voor groen en sociaal, streven naar creatieve oplossingen en schuwen het experiment niet.