Akkoord met voorstel Fietsimpuls


03-03-2021 / Progressief Westerveld is akkoord gegaan met het college-voorstel om (vooruitlopend op de financiële onderbouwing van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-plan) nu alvast een bedrag uit te trekken voor verbeteringen aan het fietspad Doldersummerweg. De fiets-infrastructuur is voor Progressief Westerveld van groot belang. De kans, die de Provinciale subsidieregeling Fietsimpuls Drenthe biedt, maakt het aanvaardbaar dat deze investering wordt behandeld en besloten vooraf-gaand aan het totale kostenplaatje van het GVVP.


02-03-2021 / Besluitvormende Raad

In de besluitvormende raad was inderdaad door het College aanvullende financiële informatie verstrekt, waarmee op dat punt voor Progressief Westerveld geen problemen meer bestonden. Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen kon dan ook volmondig instemmen met het Collegevoorstel

Inbreng Voorstel Fietsimpuls Drenthe
.pdf
Download PDF • 69KB

16-02-2021 / Raadsdebat

In het raadsdebat over het voorstel van het College om nu alvast Euro 550.00 te investeren in het fietspad Doldersummerweg was veel nog onduidelijk. De snelheid in de voorbereiding had de zorgvuldigheid in de weg gezeten. Progressief Westerveld kon op zich billijken dat deze investering naar voren werd getrokken om te voorkomen dat de gemeente gelden uit de provinciale subsidieregeling Fietsimpuls Drenthe mis zou lopen, maar wethouder Doeven had veel onduidelijkheid laten bestaan in zijn voorstel met name op het punt van de financiering. Hij beloofde daarover nadere informatie naar de Raad te sturen.

Daarnaast vroeg de fractie van Progressief Westerveld aandacht voor de factor duurzaamheid in de aanbesteding van dit project. Bij dit fietspad hoeft geen rekening te worden gehouden met zwaar verkeer, dus leent het zich bij uitstek voor circulaire materialen, zoals circulair beton, dat door toepassing van recycled materiaal en bio-materiaal een aanzienlijk lagere CO2 footprint heeft? Of zijn er andere mogelijke circulaire materialen in beeld? Wethouder Doeven stemde van harte in met deze suggesties en benadrukte dat dir bij de aanbesteding een groet rol zou spelen.