Vragen over waterkwaliteit


In de raadscommissie Fysiek Domein en Middelen van 5 maart heeft Wilfred Beets namens de fractie van Progressief Westerveld vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraken van de nieuwe directeur van de Water Maatschappij Drenthe, de heer Hendriks, een maand eerder.

Het ging toen over de afwikkeling van de financiële perikelen van de WMD m.b.t. investeringen in Wildlands en in Indonesië. De heer Hendriks betoogde op 5 februari dat deze afwikkeling goed liep en dat WMD in de toekomst geen investeringen meer gaat doen buiten de “core business” om: het leveren van goed drinkwater. Wél zou de afronding van deze zaken nog een tijdje invloed hebben op de prijs van het drinkwater. Maar dit zou een eindige zaak zijn.

Hierna werd er door de heer Hendriks op gewezen dat de Drentse gemeentes wél rekening moeten gaan houden met een hogere drinkwaterprijs voor burgers omdat de zuivering steeds meer zal gaan kosten. Met een dure membraam techniek moeten in toenemende mate giftige stoffen uit de ondergrondse drinkwaterbronnen gefilterd worden. Het gaat dan met name om de resten van bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. De heer Hendriks gaf aan dat stoffen van 30 tot 40 jaar geleden nu in de ondergrondse drinkwaterreserves zijn aanbeland. En dat het, gezien het nog steeds voortdurende gebruik van deze of vergelijkbare middelen, aannemelijk is dat dit een blijvende en stijgende kostenpost zal worden. Hij stelde de raadsleden wel gerust dat er geen gezondheidsrisico’s zijn zolang er voldoende gezuiverd wordt volgens de geldende waterkwaliteitsnormen.

Dergelijke berichten werden in april 2018 ook al naar voren gebracht door medewerkers van VITENS in artikelen in De Gelderlander en De Stentor.

Progressief Westerveld vraagt het College in dit verband het volgende:

  1. Is het college, net als wij, geschrokken van het feit dat één van onze kostbaarste bezittingen, de voorraad schoon drinkwater voor de toekomst, zo vervuild raakt?

  2. Is het college met ons van mening dat de gemeente hier een taak heeft om zowel met het oog op de gezondheid van haar burgers als met het oog op de blijvende betaalbaarheid van ons drinkwater de oorzaak zo voortvarend mogelijk bij de bron aan te pakken?

  3. Vindt het college het met ons urgent om zsm met de WMD in overleg te gaan om inzicht in alle feiten en kosten te krijgen en te vernemen wat de WMD als oplossingsrichting ziet?

  4. Is het college van plan om, in samenspraak met de andere Drentse gemeenten en aandeelhouders en boerenorganisaties te onderzoeken wat noodzakelijk is om deze vervuiling op zo kort mogelijke termijn te stoppen?

  5. Denkt het college dat de initiatieven van provincie, waterbedrijven en LTO , zoals “boeren voor water”, voor deze problematiek voldoende impact en snelheid hebben?

"In dit geval is het ondoenlijk en ook niet fair om het principe "de vervuiler betaalt" met terugwerkende kracht toe te passen. We waren er immers allemaal bij en vonden het destijds geen probleem. Het is ook niet alléén de landbouwsector die hier de vervuiling veroorzaakt, Maar nu we wél weten en zien waar we mee bezig zijn is een serieuze stap op weg naar een bestrijdingsmiddelvrije toekomst urgenter dan ooit “, aldus Wilfred Beets van Progressief Westerveld.