Themaraad Duurzaamheid en Woonvisie


Twee onderwerpen op de Themaraad van 22 januari, die nauw met elkaar verbonden zijn: de gemeentelijke Woonvisie en het nieuwe Duurzaamheidsbeleid.

Het college wil de gemeenteraad graag actiever betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe Woonvisie. Bram Klouwen van Companen (adviseur / opsteller Woonvisie) kwam uitleg geven aan de raad over de totstandkoming van de Woonvisie.

Ook komen er verschillende ontwikkelingen op ons pad zoals het Klimaatakkoord en een Regionale Energiestrategie (RES). We moeten verduurzamen, energie besparen en hernieuwbare energie opwekken. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Gertjan Brand van Brand project & advies nam ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Hij nam vervolgens ook de presentatie van Gert Nijsink van Rijkswaterstaat/ Klimaatmonitor (die door de weersomstandigheden niet naar Diever kon komen) over, waarin deze op basis van feiten en cijfers inzicht gaf in de opgave van Westerveld in de energietransitie.

Zie de presentaties.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.