Nieuwjaarsviering Progressief Westerveld in Wilhelminaoord


Drie inspirerende sprekers over thema's rondom de Koloniën van Weldadigheid, een goeie sfeer, een prima buffet en meer dan 40 aanwezigen, dat waren elementen, die de Nieuwjaarsviering van Progressief Westerveld op 18 januari 2019 in de gezellige schuur achter het Koloniekerkje in Wilhelminaoord tot een mooi succes maakten.

Ingeleid door Hans Verhoef, voorzitter van Progressief Westerveld, sprak allereerst Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, die enthousiast vertelde over de activiteiten die de maatschappij nu ontplooit, maar op het fundament van 200 jaar geschiedenis en ervaring. Die activiteiten deelde hij in in twee "wolken": het beheer van gronden, bossen en monumenten, met ruimte voor sociaal en duurzaam ondernemerschap; en het voor het voetlicht brengen daarvan door het 'vertellen van het verhaal van de Koloniën' aan inwoners en toeristen.

Progressief Westerveld zou Progressief Westerveld niet zijn, als niet ook de gelegenheid werd aangegrepen om Minne Wiersma kritische vragen te stellen onder andere over de wijze waarop op de pachtgronden van de Maatschappij de landbouw wordt ingericht en over het beheer van bossen en bomen, waarbij zeker ook de recente 'bomenkap' ter sprake kwam.

De tweede spreker was Bouwe Ruiter, landbouwer, die vertelde over zijn plannen om samen met boeren, producenten en consumenten nieuwe streekproducten te ontwikkelen. Hij is begonnen met de teelt van boekweit op de gronden van de Koloniën: een oud gewas, dat zorgt voor prachtige sneeuwwitte velden (zoals die er ook waren toen de Maatschappij 200 jaar geleden van start ging), en een uiterst gezonde basis voor heel veel mogelijke soorten streekproducten

Tenslotte kwam aan het woord Bob Veldman; hij is bestuurslid van Weldadig oord, een stichting waarin ondernemers uit de omgeving van de kolonie samenwerken aan promotie. Daarbij worden over de grenzen van Westerveld heen de krachten gebundeld met ondernemers in Steenwijkerland, Noordenveld en Weststelingwerf onder het motto 'Een uniek verhaal in een decor van drie Nationale Parken'.