Voorjaarsrapportage 2018


Op dinsdag 3 juli vond in de gemeenteraad van Westerveld de bespreking plaats van de Voorjaarsrapportage 2018. Dat is in de vergadercyclus van gemeenteraden misschien wel het belangrijkste moment van het jaar. De Voorjaarsnota biedt de gelegenheid om meer naar de grote lijnen te kijken en de richting te bepalen voor het daarop volgende jaar. Meer dan bij de begrotingsbespreking in het najaar kan dan het beleid worden bepaald.

Voor het nieuwe College was het een lastige klus, omdat het pas zes weken in functie was en het grootste deel van de voorbereiding van de Voorjaarsnota nog door het oude College was gedaan. Toch was Anke Oosterhuis, fractievoorzitter van Progressief Westerveld, positief gestemd. Zij opende met de woorden: Een nieuwe lente, een nieuw begin! Voor ons ligt de eerste Voorjaarsrapportage van een kersvers college. Er wordt nogal eens gekozen een eerste Perspectiefnota beleidsarm te laten zijn. Het document dat voor ons ligt doet dat niet. De ambities van het nieuwe college zijn nadrukkelijk zichtbaar gemaakt.

Vervolgens besprak zij de vier thema's waarop Progressief Westerveld de komende periode duidelijke voortgang wil maken: Burger-of ook wel overheidsparticipatie; Energietransitie; Duurzame landbouw; en Lokale economie.

Aan het eind van haar bijdrage besprak Anke Oosterhuis het concept van de 'Donut-economie', een begrip dat is geïntroduceerd door de Britse econome Kate Raworth, die kort daarvoor in Assen 850 belangstellenden had toegesproken: Het gaat er om dat we onze economische activiteiten binnen grenzen houden en niet uit de bocht laten vliegen, maar in dienst stellen van mens en planeet. Voor PW de richting waarin we de komende jaren willen gaan. Graag bundelen we daartoe met u de krachten en, ik wil hier graag afsluiten met een citaat van Kate Raworth: ‘laten we zoeken naar deuren die op een kier staan.’

De volledige tekst van de bijdrage van Anke Oosterhuis vindt u hier.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.