Motie tegen BTW-verhoging op groente en fruit aangenomen


Op 25 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Een van de zaken die de fractie van Progressief Westerveld inbracht was een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag. Dit is een motie waarin een actueel onderwerp wordt besproken dat niet is geagendeerd. Onderwerp van de motie was de beoogde BTW-verhoging per 1 januari 2019 door de Rijksoverheid van 6 naar 9% op gezonde voeding.

De motie riep op om deze verhoging niet door te zetten. Belangrijke motivatie hiervoor is de strijdigheid tussen de geplande BTW-verhoging door de Rijksoverheid en de lokale programma’s ter stimulering van een gezonde leefstijl en gezonde voeding. In Westerveld hebben de beweeg- en sportcoaches deze taak. Ook is Westerveld een zogn. JOGG-gemeente: jongeren op gezond gewicht.

Juist door gezonde voeding duurder te maken worden mensen in de lagere inkomensgroepen het meest geraakt. Terwijl zij degenen zij die vaak bewerkt, goedkoper voedsel kopen. Ook is bekend dat slechts …van de Nederlanders volgens de schrijf van vijf eet. Een gezonde leefstijl is een actueel onderwerp. Deze maand nog nam de Kamer vier moties aan op dit gebied.

De motie van Progressief Westerveld werd door DSSW-SW, GB en de PvdA mede-ingediend, voldoende om met meerderheid van stemmen aangenomen te worden. De oproep om de verhoging niet door te laten gaan wordt verstuurd aan de VNG en de Eerste Kamer.

Lees hier de volledige tekst van de motie.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.